Gemeente: ‘Samen tegen huiselijk geweld’

Aalsmeer –Veel mensen zitten al geruime tijd noodgedwongen thuis door het coronavirus. Soms lopen door alle beperkingen de spanningen op. En daarmee neemt de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling toe. De landelijke campagne ‘quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’ heeft mensen de afgelopen weken opgeroepen extra alert te zijn en melding te maken bij (een vermoeden) van huiselijk geweld.

Wethouders Wilma Alink en Bart Kabout: “In onze gemeente zorgen we voor elkaar. Wanneer spanningen thuis leiden tot agressie, huiselijk geweld of kindermishandeling, kunnen wij elkaar helpen. Door een beetje extra op elkaar en de kinderen in de buurt te letten. De landelijke campagne is voorbij, maar nu er meer bezoekmogelijkheden komen en de kinderen weer naar school mogen, wordt er ook weer meer zichtbaar voor hun omgeving. We willen iedereen in Aalsmeer vragen alert te blijven en Veilig Thuis te bellen als zij hulp of advies nodig hebben.”

Gemeenten, het landelijk netwerk Veilig Thuis, feministische platform De Bovengrondse en Vice Nederland hebben de handen ineen geslagen tegen huiselijk geweld. De campagne is in de gemeente Aalsmeer online via Facebook, Instagram en Snapchat gevoerd. 

0800-2000

Bel 112 bij acuut gevaar. Voor advies of een melding kunt u bellen met Veilig Thuis: 0800-2000. Bellen of chatten met de kindertelefoon kan ook op 0800-0432.