Gemeente maakt het winkeliers Zijdelwaard moeilijk!Uithoorn – De gemeente Uithoorn maakt het de winkeliers in Zijdelwaard het ondernemen zeer moeilijk door hun standplaatsenbeleid. Een poosje geleden heeft de gemeente Uithoorn een standplaatsvergunning afgegeven voor een viskraam. Dit was een regelrechte aanval op het bestaan van het Volendammers Vispaleis die al jaren gevestigd is in het winkelcentrum en daarvoor flink heeft geïnvesteerd en een hoge huur betaalt. Na een, niet zo vriendelijk, gesprek met de standhouder heeft deze eieren voor zijn geld gekozen en zijn vergunning teruggeven.
De winkeliersvereniging, bij monde van Kapper Joepsze, is het gesprek aangegaan met de verantwoordelijk wethouder, om dit soort confrontaties te voorkomen. Afgelopen donderdag heeft dat gesprek plaats gevonden en er is een consensus bereikt doordat de gemeente zicht bereid toonde eerst overleg te hebben met de winkeliersvereniging over welk soort branche een standplaats krijgt.

Weer…

De wethouder en de winkeliersvereniging waren het erover eens dat het een aanvulling moet zijn op het winkelcentrum en geen directe en oneerlijke concurrentie. De standplaatshouders zitten natuurlijk op veel lagere kosten dan de winkeliers. Tot ieders grote verbazing bleek de gemeente, zonder enig overleg, voor de maandag en dinsdag een vergunning hebben afgegeven voor een kippengrill en een groentekraam. Directe concurrentie voor de poelier en de groentezaak. Dit tegen alle beloftes in.
Contact bij de gemeente wist te melden dat dit de donderdag ervoor nog niet bekend was bij de wethouder en dat dit beleid een gevolg was van zijn voorganger. De winkeliers voelen zich bedreigd in hun bestaan en hopen dat de gemeente toch nog het een en ander kan terugdraaien anders zou er nog wel eens leegstand op Zijdelwaard kunnen ontstaan. Juist nu Zijdelwaard vol begint te raken.