De Ronde Venen is dementievriendelijk

De Ronde Venen – Op dinsdag 10 september heeft wethouder Marja Becker uit handen van Roderik Reinstra van Samen dementievriendelijk het certificaat ‘Dementievriendelijke gemeente’ ontvangen. “Een mijlpaal op weg naar een dementievriendelijke samenleving”, aldus de trotse wethouder. De Ronde Venen startte twee jaar geleden met het project Dementievriendelijke gemeente, in samenwerking met Tympaan-De Baat. Belangrijk onderdeel is het aanbieden van trainingen om dementie te leren herkennen en ermee om te gaan. De training is niet alleen voor inwoners en ondernemers. Ook de medewerkers van de gemeente, inclusief burgemeester en wethouders hebben hem gevolgd. En daarmee voldoet de organisatie aan het criterium voor het predicaat ‘Dementievriendelijke gemeente’.

De heer Reinstra, relatiemanager bij Samen Dementievriendelijk en mevrouw Nieuwenhuizen, bestuurslid Belangenbehartiging bij Alzheimer Nederland afdeling Westelijk Utrecht spraken hun waardering uit voor de grote inzet die gemeente De Ronde Venen laat zien bij het dementievriendelijk maken van de gemeente.

Certificaat en sticker

Het bijbehorende certificaat is – in bijzijn van de medewerkers van de gemeente – uitgereikt aan wethouder Marja Becker. “Ik ben ontzettend trots op deze mijlpaal. Bijna alle medewerkers zijn nu getraind om dementie te herkennen en op de juiste manier te reageren. Uit de mystery guest acties bij de publieksbalie en de buitendienst blijkt dat we met de kennis uit de training ook daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Dit certificaat krijgt een mooie plaats in ons gemeentehuis!”

Voor nieuwe medewerkers organiseert de gemeente twee keer per jaar een training, om ervoor te zorgen dat de erkenning geen momentopname is. De wethouder bevestigde samen met de heer Reinstra de sticker ‘Samen dementievriendelijk’ op de deur van de hoofdingang, zodat de dementievriendelijkheid voor bezoekers en voorbijgangers duidelijk is.