Gemeente aan de slag met Toekomst Schinkelpolder

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer gaat aan de slag met een visie met de naam ‘Toekomst van de Schinkelpolder’. Dinsdag 12 september was hiervoor de eerste aftrap. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgelegd waarom er een nieuwe visie nodig is. Ook werden er vragen gesteld aan de bezoekers als: “Wat vindt u goed? Wat kan beter? En waarover wilt u meedenken?” Ruim 70 geïnteresseerden hebben de bijeenkomst bezocht. Wethouder Sven Spaargaren: “Het zuidelijk deel van de Schinkelpolder heeft nu nog de bestemming glastuinbouwconcentratiegebied. Maar we zien eigenlijk dat sinds 2010 steeds meer kwekerijen zich toespitsen op de handel in plaats van de teelt zelf. Hierdoor oogt de Schinkelpolder bijna als een bedrijventerrein, maar is het (nog) niet. Het andere deel van de Schinkelpolder maakt onderdeel uit van de Westeinderscheg. Dit is een regionaal programma dat de groen-recreatieve structuren in de regio wil versterken. Als gemeente zien we talloze kansen om een toekomstbestendig gebied te maken van de Schinkelpolder. We denken dan aan een gebied waar ondernemerschap en duurzaamheid centraal staan, het prettig werken is en ook ruimte is voor groen en recreatie. Mooi om hier samen met ondernemers en bewoners mee aan de slag te gaan.”

Gebiedsagenda en visie

De gemeente maakt als eerste een gebiedsagenda. In de agenda komt te staan welke uitdagingen en kansen er zijn voor de Schinkelpolder en welke belangen er spelen. Deze gebiedsagenda wordt het vertrekpunt voor de toekomstvisie van de Schinkelpolder. In de visie ‘Toekomst van de Schinkelpolder’ wordt uitgewerkt hoe de Schinkelpolder er in de toekomst uit moet zien en welke bedrijven hierbij horen of gewenst zijn. Ook de financiële haalbaarheid krijgt in de toekomstvisie een plek.

Vervolg

Nu de startbijeenkomst gehouden is, komen er op 10 oktober en 28 november nog twee verdiepende gesprekken (zogenaamde dialoogtafels). Deze gesprekken worden gevoerd met een selectie van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden over de toekomst van de Schinkelpolder. Opgeven hiervoor kan via een e-mail naar: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl. Interesse naar het verloop van de ontwikkelingen? Alle resultaten worden verwerkt in een participatieverslag. Dit verslag is binnenkort te lezen op: https://participatie.aalsmeer.nl. Ook kunnen bewoners en ondernemers op deze website, tot 29 oktober, reacties achter laten.