Geen fietspad op het oude spoor!

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen is hardleers. Al twee decennia moeten inwoners actievoeren om het onverharde pad op de spoordijk – ook wel Bellopad genoemd – zo te houden. Weer wil de gemeente een hip fietspad aanleggen op de enige plek waar inwoners nog tot rust kunnen komen. Volgens Wethouder Vijzelaar is het een uitgemaakte zaak dat er een fietspad komt. Dat het alleen een vraag is hoe het eruit gaat zien. Dit is feitelijk onjuist! In het akkoord staat alleen dat er wordt gekeken of er een fietspad kan komen. Die beweringen zijn nare stemmingmakerijen.

Om te beoordelen of er een fietspad aangelegd kan worden heeft de gemeente maar liefst 50.000 euro uitgetrokken. Dat staat in de kadernota van 2024. Dit een verspilling van gemeentegeld. Dat geld kan beter gestoken worden in onderhoud van bestaande paden.

Fietsersbond: tegen een fietspad op het oude spoor
Er zijn veel slecht onderhouden en onveilige fietspaden in onze gemeente. Op een aantal kruispunten is er bijvoorbeeld geen overzicht door overhangend groen. Kruispunten en oversteekplaatsen overzichtelijker maken is ontzettend belangrijk om onze kinderen veilig naar school te kunnen laten fietsen. Daar zou ons gemeentegeld heen moeten gaan. De Fietsersbond heeft meegekeken. Ze schrijven: ‘Wij hopen dat het Bellopad haar waarde als wandelpad zal behouden. Het zou inderdaad nuttig zijn het beoogde budget te besteden aan verbeteringen van bestaande fietspaden in Wilnis en Mijdrecht’.

Staatsbosbeheer tegen
Staatsbosbeer die zich bezighoudt met het broodnodige natuurherstel – ook in de Maricken – heeft zich uitgesproken tegen een fietspad. Zij zeggen: “We hebben een zienswijze ingediend waar we aangeven dat Staatsbosbeheer het niet wenselijk vindt dat er een fietspad komt op het Bellopad. Dat we hier niet mee akkoord gaan. Om reden van rust, natuurdoelen niet samengaan van recreanten, verlichting, etc…”

Milieu- en natuurvereniging De Groene Venen tegen
Ook De Groene Venen ziet een fietspad absoluut niet zitten. Er loopt parallel aan het traject al een fietspad. Zorg dat dat fietspad ver-beterd en laat geen fietspad dwars door een natuurgebied heenlopen.

Wandelnet en Vereniging voor wandelaars TeVoet tegen
De oude spoordijk is een onverhard pad dat is aangesloten op veel lange afstandswandelingen. Het aantal onverharde paden is Nederland blijft sterk achter en het worden er steeds minder. Daarom maken ook Wandelnet en TeVoet zich hard voor het behoud van het onverharde pad en willen niet dat er een fietspad naast wordt aangelegd.

Robert Moultonpad – pad voor reflectie en dankbaarheid
Sinds 2019 heet de oude spoordijk officieel Robert Moultonpad. Ter nagedachtenis van de piloot die honderden burgerslachtoffers voorkwam toen zijn vliegtuig boven Wilnis uit de lucht geschoten werd. Robert Moulton sprong er niet uit met een parachute, maar manoeuvreerde het brandende vliegtuig zo ver mogelijk buiten de dorpskern. Bij het neerstorten liet hij het leven. De mooie spoordijk is daarmee meer dan alleen zomaar een pad waar je rustig kan wandelen. Het is een plek voor reflectie en een plek voor dankbaarheid. De Stichting berging Vickers Wellington 1943 die zich hiermee bezighoudt is pertinent tegen de aanleg van een drukke fietsroute op dit traject.

Laat je horen – Teken de petitie
Het is duidelijk. Het behoud van een exclusief onverhard pad is belangrijk voor meer dan alleen de inwoners. Er zijn ontzettend veel stemmen tegen een fietspad op het oude spoor ofwel Robert Moultonpad. Wil jij ook je stem laten stem laten horen? Dat kan! Teken de petitie. Op dit moment zijn er al bijna 1600 handtekeningen. Tekenen kan hier: https://petities.nl/petitions/geen-asfalt-op-het-oude-spoor. Elke stem telt en elke stem helpt.