Gebruik trailerhelling op eigen risico

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders wil de overlast van het gebruik van de trailerhelling aan de Stommeerweg aan banden leggen. De trailerhelling is bedoeld voor hulpdiensten als brandweer en ambulance, maar het gebruik ervan door particulieren wordt gedoogd. 

Het college van burgemeester en wethouders krijgt in toenemende mate signalen van omwonenden dat het gebruik van de trailerhelling door particulieren leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties en verkeersopstoppingen. Verder worden auto’s met botentrailers op de gekste plekken geparkeerd als de boot eenmaal te water is gelaten. Ook dat leidt tot overlast en gevaarlijke situaties. 

Geen files, niet in berm, hulpdiensten eerst

De gemeente wil het voor met name botenbezitters van buiten de gemeente niet onmogelijk maken om gebruik te maken van de helling. Maar het moet duidelijk zijn dat er bij het gebruik een aantal spelregels geldt. Zo kan er 1 boot tegelijk het water in. Als er meerdere auto’s met trailers wachten, moet dat gebeuren op een parkeerplaats waar geen overlast ontstaat voor het overige verkeer. Als de boot te water is gelaten dient de auto met de trailer op een parkeerplaats te worden gezet en niet langs de kant van de weg of in de berm te worden achtergelaten. Er moet bovendien nauwgezet rekening worden gehouden met de veiligheid van fietsers en wandelaars die willen passeren. En tot slot dient er onmiddellijk plaats te worden gemaakt voor hulpdiensten. 

Van gedogen naar handhaven

Het gebruik van de trailerhelling blijft als het aan het college ligt mogelijk. Maar het niet parkeren op een parkeerterrein, het blokkeren van de doorgang en/of het veroorzaken van gevaarlijke situaties gaat, na een korte periode van waarschuwen, stevig beboet worden. Het gebruik van de trailerhelling is dan dus echt geheel voor eigen risico.