Geanimeerde Kick-Off avond van ZAAI

Aalsmeer – Woensdag 16 september ontving ZAAI in De Beach bij de Kick-Off avond een toekomstige editie Zaailingen en een aantal oud ‘gedienden’, die later op de avond hun ZAAI-ervaringen met hen zou delen. Het gemêleerde gezelschap werd eerst welkom geheten door eigenaar Ruud Vismans. “Jullie zitten nu op de unieke rozentribune gebouwd in 1912.”

’s Middag was Vismans met een groep startende ondernemers op pad en dat was zo inspirerend geweest. “Er zijn altijd van die momenten waar jonge mensen met frisse ideeën en mooie plannen komen. Die juist in deze tijd hun schouders eronder zetten. Ik heb vanmiddag geleerd dat voor hen het glas altijd halfvol is.”

Lokaal platform

Daar haakte wethouder Robert van Rijn mooi op in. Hij zag er niet tegen op om na het eten nog naar de Beach te komen om over de plannen van de gemeente te vertellen en over de grote waarde van ZAAI. “Benut de kracht die ZAAI je te bieden heeft.” Dat de gemeente in de begroting structureel het coach-project heeft opgenomen geeft aan hoeveel belang er gehecht wordt aan een stevige basis van ondernemers. “Wij willen alle ondernemers met een sterk netwerk ondersteunen. Startende ondernemers verbinden met gevestigde ondernemers, want sterke verbondenheid versterkt het netwerk. De economie is gevoelig; in voorspoed positief en in deze tijd kwetsbaar. Hoe kun je elkaar vinden? Daarvoor wordt nu het lokale platform gerealiseerd. Wanneer je elkaar kent, versterk je de lokale verbondenheid.” De wethouder nam afscheid met de woorden: “Wij geven de startende ondernemers een lift. Ik kom jullie weer tegen, wij gaan elkaar snel ontmoeten, ik ben zeker van plan om een aantal ZAAI-avonden te gaan bijwonen.”

Coach Anja de Die

Het ZAAI coach-project wordt voor de komende vijfde editie opnieuw geleid door Anja de Die, zij neemt de plenaire en individuele coach bijeenkomsten voor haar rekening. De nieuwkomers kregen alvast een klein voorproefje met een aantal adviezen. “Je kunt nog zo goed zijn in jouw vak, daarmee ben je nog geen goede ondernemer.” Zij gaf antwoord op de vragen: Wat is ZAAI, wat zijn de pijlers, wat levert meedoen op? En dat is een imposante lijst, zoals onder andere meer klanten, meer zelfvertrouwen, meer durf, een betere focus en een efficiënt netwerk. “Succesvol ondernemen is keuzes maken voor gevorderden. Wat je uit ZAAI haalt, stop je er zelf in.” Alle positieve informatie werd nog eens bevestigd door Zaailingen van voorgaande edities: “Zeer aan te bevelen voor jouw persoonlijke groei; Door Zaai ben ik gaan doen wat ik het allerleukste vind om te doen; Veel gehad aan de intervisie avonden; Veel nieuwe ideeën opgedaan; Was een leerzame tijd; Ik heb mij leren focussen op mijn eigen bedrijf; Ik weet nu wat en wie ik ben als ondernemer.”

Partners

Rabobank regio Schiphol en Ondernemend Aalsmeer (OA) zijn financiële partners van de gemeente. Patricia Reusken van de Rabobank: “Zie mij niet als een bank, benader mij! Wees niet bang voor de bank het is een warme ontmoetingsplek. Ik ben er om jullie op meerdere terreinen te adviseren.” Kirsten Verhoef vertegenwoordigde OA. Ook zij benadrukte dat OA er is ter ondersteuning van de ondernemers op vele fronten.

Nazit 

Er werd tijdens de nazit dankbaar gebruik gemaakt van de één op één gesprekken. Het maakte de Kick-Off avond tot een interessante informatieve avond. Neem voor meer informatie wat betreft inschrijving deelname of andere vragen contact op met Kirsten Verhoef (project-organisator) via 0297 – 366182 of via kirsten@syltsupport.nl  

Janna van Zon