Frederik van Ardenne (57) directeur DUO Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn

Uithoorn – Per 1 januari 2016 start Duo+, de uitvoeringsorganisatie van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. Dat is het besluit van de drie gemeenteraden (maart 2015) om de kosten en de kwetsbaarheid van kleine organisaties te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit te kunnen behouden. Frederik van Ardenne gaat per januari als eerste directeur de ambtelijke samenwerking vormgeven en aansturen.

Van Ardenne

Van Ardenne is tot die tijd secretaris- algemeen directeur bij Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van en voor veertien gemeenten in het hart van de Randstad. Van 1990 tot 1998 werkte Van Ardenne als Directiesecretaris en Bestuursadviseur bij de gemeente Den Haag. In 1998 werd hij Bestuursadviseur bij de gemeente Apeldoorn. Vanaf 1999 vervulde hij vervolgens diverse directeursfuncties bij de gemeente Apeldoorn. Van Ardenne is sinds december 2012 tevens eigenaar van een advies- en interim-managementbureau in het publieke domein.

De uitvoeringsorganisatie

Door de ambtelijke samenwerking komen de gemeenten tot een efficiëntere en meer robuuste organisatie. Dat is nodig omdat er steeds meer op het bordje van de gemeenten komt te liggen. Veranderende wetgeving en overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten zijn debet aan. Tegenover die verzwaring van taken staan niet meer financiële middelen. Door ambtelijk samen te werken, ontstaat de mogelijkheid efficiënter te werken en de kwaliteit van het werk te behouden of waar mogelijk te verbeteren. De uitvoeringsorganisatie Duo+ telt per 1 januari 2016 ongeveer 400 man personeel, verdeeld over drie afdelingen en 15 teams. Deze teams worden gevormd door personeelsleden uit de huidige organisaties van Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn. De directeur in spé ziet zijn ambitie voor Duo+ verwoord in een treffende spreuk van Henry Ford die zegt: “Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes”.

Dienstverlening

Voor bewoners verandert er niets. Zij kunnen ook straks gewoon in hun vertrouwde gemeentehuis terecht voor de diensten van hun gemeente. Uitgangspunt is dat de gemeenten samenwerken waar het kan en lokaal blijven werken waar het moet. Zo blijven de drie gemeenten dichtbij de inwoners staan en kunnen zij optimale dienstverlening blijven leveren. De gemeenten blijven zelfstandig, met eigen gemeenteraden en colleges die weten wat er in hun gemeente speelt en daarop beleid maken.