Foutje bij maaien oevers langs Zijdelmeer

Uithoorn – Landschap Noord-Holland is door de gemeente Uithoorn aangewezen voor het ecologisch beheer van het gebied Zijdelmeer en beheren ook de oeverlanden. Door zorgvuldig beheer van deze oevers langs het Zijdelmeer groeien er tussen het riet allerlei bijzondere planten waaronder orchideeën en koekoeksbloemen. Normaal maait Landschap Noord-Holland het gebied pas in de herfst als alle bloemen zaad hebben gezet. Dit gebeurt met een lichte machine die niet wegzakt in de zachte bodem. Het maaisel wordt daarna met de hand afgevoerd. Dat is belangrijk, omdat daarmee ook meststoffen worden afgevoerd.

Bij een inspectie op 1 juli is door de boswachter van Landschap Noord-Holland jammer genoeg vastgesteld dat bij maaiwerkzaamheden de oeverlanden per ongeluk door de nieuwe aannemer (in opdracht van de gemeente Uithoorn) zijn mee gemaaid. Het is ook helaas met een te zware maaimachine gebeurd. Er zijn hierdoor rijsporen achtergelaten. De gemeente betreurt dat dit is gebeurd en heeft aangegeven de rijsporen zo snel mogelijk dicht te maken en het maaisel met de hand af te voeren.