Fort Kudelstaart in laatste raadsvergadering 2023

Aalsmeer – Donderdag 21 december vergadert de gemeenteraad van Aalsmeer. Deze laatste vergadering van 2023 begint om 20.00 uur in de raadzaal. Naast een aantal akkoordstukken komen de APV en de motie watertappunten aan de orde. Ook vergadert de raad in beslotenheid over een door het college voorgelegd verzoek met betrekking tot Fort Kudelstaart. De vergadering wordt daarna, met een toelichting op dit punt, hervat in de openbaarheid.

Akkoordstukken

Er staan verschillende akkoordstukken op de agenda, die eerder in de commissies besproken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het rekenkameronderzoek naar inkoop en aanbesteding en de strategienota sociaal domein. Ook worden er een aantal verordeningen als hamerstuk aangenomen.

Wijziging APV

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Aalsmeer moet worden gewijzigd om up-to-date te blijven. Het gaat specifiek om de toevoeging van de begrippen ‘feest’ en ‘partyschip’. Het doel is het kunnen verbieden van het op een partyschip gelegenheid te geven tot deelnemen aan een feest als dat gepaard gaat met de concrete vrees voor verstoring van de openbare orde of de veiligheid. 

Dit naar aanleiding van eerdere incidenten met partyboten op het water in Aalsmeer, die ernstige bedreigingen vormden voor de veiligheid en de openbare orde. Zonder deze aanpassing zijn er geen wettelijke mogelijkheden om te handhaven of in te grijpen. D66 en het CDA dienen tijdens deze raadsvergadering een amendement in om de definitie van ‘partyschip’ te verduidelijken en om het verbod nader te specificeren.

Watertappunten

De gemeente Aalsmeer is één van de weinige gemeenten in Nederland waar nog geen watertappunten zijn. De PvdA, GroenLinks, D66, Absoluut Aalsmeer en FlorAalsmeer willen met deze motie dat het college onderzoekt welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van een watertappunt, hier de raad over informeert en streeft naar de aanleg ervan voor de zomervakantie van 2024. De motie wordt tijdens de raadsvergadering in stemming gebracht.

Fort Kudelstaart

Het onderwerp Fort Kudelstaart is recent toegevoegd aan de agenda van deze raadsvergadering. Het college legt een verzoek met financiële consequenties voor aan de gemeenteraad. Dit wordt besproken in een besloten deel van de vergadering. Daarna volgt een openbaar deel, waarin toelichting zal worden gegeven en tevens wordt aangegeven welke stukken openbaarheid mogen worden.

Meekijken of -luisteren

Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. De volledige agenda inclusief alle bijbehorende stukken is te vinden op de website. De vergadering thuis volgen of later terug luisteren kan via www.aalsmeer.nl.