Fietsroute de Rondehoep komende jaren afgesloten

RegioWaterschap Amstel, Gooi en Vecht start vanaf maandag 2 oktober 2023 met verschillende werkzaamheden om het gebied ‘de Rondehoep’ toekomstbestendig te maken. Dit heeft de komende jaren gevolgen voor weggebruikers. Vooral (recreatieve) fietsers zullen merken dat de populaire fietsroute ‘de Rondehoep’ afgesloten is.  

De werkzaamheden zijn maandag jl gestart aan de dijk De Waver. Die wordt opgehoogd om het gebied voor de toekomst voldoende te beschermen tegen hoog water. Naar verwachting zijn die werkzaamheden in juli 2024 klaar. Als de werkzaamheden aan De Waver zijn afgerond, volgen in fases nog afsluitingen van andere delen van de Rondehoep. Dit betekent dat de Rondehoep t/m 2026 afgesloten zal zijn voor weggebruikers. 

Alternatieve 
De Rondehoep is een veelgebruikte recreatieve route, veelal bekend onder wielrenners uit de regio. Met bebording wordt alle weggebruikers een alternatieve route aangeboden. Het wegverkeer zal tijdens de werkzaamheden aan De Waver vanaf de Hoofdweg en Polderweg worden omgeleid. Dit wordt aangegeven met bebording. Voor fietsverkeer geldt die route in de eerste twee maanden. Daarna is er voor fietsers een alternatieve route aan de andere zijde van De Waver beschikbaar via de Jac.C.Keabrug en Stokkelaarsbrug.

Toekomstbestendige Rondehoep
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan verschillende projecten in de Rondehoep. ,,Het doel van deze projecten is om het gebied toekomstbestendig te maken. Zo kan het waterschap de bodemdaling remmen, dijken verbeteren, het watersysteem op orde brengen, beschermingsmaatregelen realiseren, de landbouw vitaler maken, en zorgen voor meer verschillende planten, dieren en schoon water,” zegt dagelijks bestuurder Arjan van Rijn van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. ,,Het betekent voor nu dat mensen hinder ondervinden in het gebied. Staat tegenover dat we ervoor zorgen dat de Ronde Hoep op de lange termijn een gebied blijft waar we kunnen blijven wonen, werken en recreëren.”   

Werkzaamheden De Waver
Het waterschap gaat onder het overkoepelende project ‘Toekomstbestendige Rondehoep’ nu eerst aan de slag met het ophogen van de dijk De Waver. Het waterschap werkt voor het groot onderhoud aan de dijk samen met de gemeente Ouder-Amstel. Samen realiseren ze een veilige dijk én weg. Direct aansluitend aan het ophogen, zal de gemeente een nieuwe weg realiseren. Het gaat om de dijk die loopt vanaf de Nessersluis in het zuiden tot aan de Stokkelaarsbrug in het oosten van de polder Rondehoep.  

Aansluitende werkzaamheden
Om aan de veiligheidseisen te blijven voldoen verhoogt het waterschap alle dijken rond de polder de Rondehoep. Dit is een wettelijke taak van het waterschap. Ook wordt er na afloop van de werkzaamheden aan De Waver een noodinlaat gebouwd. De noodinlaat is een veiligheidsmaatregel voor de Amstelboezem die bij extreem hoge waterstand in de Amstel kan worden ingezet. De bouw van de noodinlaat wordt opgevolgd door meerdere dijkverbeteringen. 

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden en de planning op wwwagv.nl/rondehoep