Extra transformatorhuisjes in Aalsmeer

Aalsmeer – Om storingen op het elektriciteitsnet te voorkomen worden in Aalsmeer en Kudelstaart de komende jaren extra transformatorhuisjes geplaatst. De trafohuisjes worden zo goed mogelijk in de omgeving ingepast. Dit is in sommige gevallen niet helemaal mogelijk. De huisjes zijn bittere noodzaak om in de groeiende vraag naar elektriciteit te blijven voorzien en het elektriciteitsnet veilig en betrouwbaar te houden.

Zonnepanelen, elektrische auto’s en fietsen, het elektrisch verwarmen van woningen en bedrijven; het draagt allemaal bij aan een grotere druk op het elektriciteitsnet. Net als in de rest van Nederland dreigen in Aalsmeer en Kudelstaart toekomstige storingen op het net door de grotere vraag naar stroom. 

Capaciteit elektriciteitsnet moet omhoog

De capaciteit van het netwerk gaat daarom de komende jaren omhoog. Dit gebeurt onder meer door het plaatsen van meer transformatorhuisjes in buurten en wijken. Bovendien wordt in de regio gewerkt aan het bouwen van grotere en nieuwe onderstations om ook de netcapaciteit in Aalsmeer te vergroten. Op basis van de huidige prognoses moet het aantal transformatorhuisjes in Aalsmeer de komende jaren ongeveer verdubbelen om in de groeiende elektriciteitsvraag te kunnen voorzien.

Als eerste de wijk Hornmeer

In Aalsmeer wordt afgetrapt in de wijk Hornmeer. Netbeheerder Liander gaat daar de komende periode 14 nieuwe transformatorhuisjes plaatsen, de zogeheten compact stations. De oppervlakte van zo’n station is tussen de 6 en 8 m2. De hoogte is ongeveer 2 meter boven maaiveld. Rond het station is ruimte nodig voor eventuele werkzaamheden bijvoorbeeld als er storingen zijn. De oppervlakte van de totale ruimte is ongeveer 25 m2. Op de website van Liander is hierover meer informatie te vinden: https://www.liander.nl/middenspanningsruimte