Erika Spil nieuwe wethouder in gemeente Bunnik

Perspectief 21 (P21) draagt Erika Spil voor als nieuwe wethouder van de gemeente Bunnik. Zij vult de vacature in die was ontstaan door het vertrek van Rob Zakee. De gemeenteraad stemt 5 januari 2017 in een speciale openbare vergadering over haar benoeming.
Erika Spil is lid van GroenLinks. Zij was eerder vijfeneenhalf jaar wethouder in de gemeente De Ronde Venen namens PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Daarna werkte zij als consultant en verandermanager voor verschillende opdrachtgevers. Het college van Bunnik spreekt, zodra het college weer compleet is, over de portefeuilleverdeling. In principe wordt uitgegaan van de verdeling zoals deze bestond.
Spil zelf is heel enthousiast: “Bunnik is een kleine gemeente met specifieke problematiek. Ingebed tussen snelwegen, rivieren en spoor, gelegen dicht bij een grote stad, brengt dit problemen en oplossingen die een grote betrokkenheid van de inwoners vragen. Het vraagt ook om een stabiel college dat staat voor de gemeente. Ik wil daar heel graag mijn bijdrage aan leveren.”
De gemeenteraad komt op 5 januari om 19.30 uur in een ingelaste openbare vergadering bijeen om over de benoeming van Spil te stemmen. Die vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Odijk. Met haar installatie is het college van Bunnik weer compleet .