Eerste vergadering commissie Luchtvaartzaken

Aalsmeer – Dinsdagavond 26 maart om 20.00 uur is de eerste openbare vergadering van de commissie Luchtvaartzaken van de gemeenteraad van Aalsmeer. De commissie gaat in gesprek met deskundige gasten, waaronder advocaat Channa Samkalden, vertegenwoordiger van de Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder in de rechtszaak tegen de Staat en Martijn Blom van CE Delft die meegewerkt heeft aan het onderzoek ‘Schiphol krimpen of verduurzamen’. Daarnaast nodigt de commissie bewoners, organisaties en bedrijven uit hun standpunt te delen. 

Commissie Luchtvaartzaken

Aalsmeer heeft een unieke band met Schiphol, zowel in positief als in negatief opzicht. Luchtvaart gerelateerde zaken zijn zo belangrijk voor Aalsmeer en haar inwoners dat een aparte raadscommissie van grote toegevoegde waarde is. De commissie zal zich bezighouden met actuele zaken rondom Schiphol, zoals een gezonde leefomgeving en vermindering van diverse vormen van overlast.

Voorzitter van de commissie is GroenLinks raadslid Ronald Fransen. CDA raadslid Gerard Winkels is vice-voorzitter. De commissie bestaat uit twee leden van elke raadsfractie. De commissie vergadert tenminste vier keer per jaar in de openbaarheid. Daarnaast worden bijeenkomsten met bewoners en organisaties en werkbezoeken georganiseerd.

Rapport Schiphol ‘Krimpen of verduurzamen’

Het onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van Schiphol heeft geleid tot het rapport ‘Schiphol: Krimpen of verduurzamen?’ De conclusie is dat milieu- en geluidmaatregelen, waaronder een hogere vliegbelasting, veel beter zijn voor de brede welvaart dan krimp van Schiphol. Beide opties zorgen voor lagere emissies en minder geluid, maar de effecten op emissies zijn groter in de milieu- en geluidvariant. Deze positieve effecten wegen op tegen de directe kosten voor Nederlandse luchtpassagiers, luchtvaartmaatschappijen en Schiphol. Martijn Blom heeft, als onderzoeker van bureau CE Delft, meegewerkt aan dit onderzoek en zal tijdens de vergadering de uitkomsten verder toelichten.

Rechtszaak RBV tegen de staat

De Rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan in de bodemprocedure tussen de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) en de Nederlandse Staat. Advocaat van RBV, Channa Samkalden, zal tijdens de vergadering de uitspraak en de gevolgen daarvan verder toelichten.

Laat uw stem horen over uw leefomgeving

De commissie nodigt inwoners, organisaties en bedrijven uit hun stem te laten horen over hun leefomgeving en de invloed van Schiphol. Uw inbreng heeft invloed op het beleid dat Aalsmeer richting Schiphol zal voeren. Insprekers krijgen 5 minuten de tijd voor hun verhaal. Als er zich heel veel insprekers melden zal de commissie een aparte bijeenkomst organiseren om iedereen te kunnen horen.

Meepraten en meekijken

Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om in te spreken. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u zich tot dinsdag 26 maart 12.00 uur melden bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl). Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom in de raadzaal om de vergadering bij te wonen. Meekijken en -luisteren kan ook via www.aalsmeer.nl.

Foto: Voorzitters van de commissie Luchtvaartzaken: Ronald Fransen (Groen Links) en Gerard Winkels (CDA).