Eerste stap naar vervoerregio gezet

Aalsmeer – De Eerste Kamer besloot eind december 2014 dat de 16 gemeenten van de Stadsregio Amsterdam de status van vervoerregio krijgen. Daarbij kregen de Stadsregio en de provincies de opdracht om de onderlinge samenwerking te versterken en de vervoerregio verder vorm te geven. De Stadsregio Amsterdam heeft hiervoor nu samen met de provincies Noord-Holland en Flevoland én de gemeenten Almere en Lelystad het voortouw genomen. Tijdens een bijeenkomst op 22 januari ondertekenden vicevoorzitter Don Bijl namens de Stadsregio Amsterdam, gedeputeerde Elisabeth Post namens de provincie Noord-Holland, gedeputeerde Jaap Lodders namens de provincie Flevoland, wethouder Henk Mulder namens de gemeente Almere en wethouder Ed Rentenaar namens de gemeente Lelystad het convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer. Wethouder Verkeer en Vervoer Ad Verburg was namens gemeente Aalsmeer aanwezig. De partijen gaan de samenwerking intensiveren en dit in overleg met de gemeenteraden en Provinciale Staten nog beter organiseren. In aanwezigheid van bestuurders van alle betrokken gemeenten en provincies hield de voorzitter van de Stadsregio Amsterdam Eberhard van der Laan voorafgaand aan de ondertekening een pleidooi voor regionale samenwerking, waarin hij zich tevreden toonde met deze nieuwe stap. De zestien gemeenten van de stadsregio werkten al samen aan de bereikbaarheid van de regio Amsterdam en blijven dit doen. Maar het complexe verkeer- en vervoersysteem in deze regio overschrijdt gemeente- en provinciegrenzen en dus is intensievere samenwerking met Noord-Holland, Flevoland, Almere en Lelystad zeer gewenst. De partijen zullen dan ook meer dan voorheen hun kennis gaan delen op het gebied van vervoerplannen, concessies en aanbestedingen.

 

Foto: Wethouder Verkeer en Vervoer Ad Verburg (geheel links) was namens Aalsmeer aanwezig bij de ondertekening.