Eerste jubileum Zanggroep Musica

Uithoorn – Zanggroep Musica viert dit najaar haar eerste lustrum. Er is binnenkort een lustrumconcert. In 2012 heeft een drietal zangers het initiatief genomen om Musica op te richten. Het was al snel een succes. Eén van de drijvende krachten achter de zanggroep is Kees Oskam uit Nieuwveen. Samen met zijn vrouw is het hij jarenlang actief geweest bij de Leidse Operettevereniging Crescendo en inmiddels is Kees samen met zijn vrouw Dicky alweer bijna vijf jaar actief in deze regio. Dicky zingt vooral en bemoeit zich met de kleding. Kees is vooral actief met de organisatie. Hij regelt de optredens en alle zaken die daarmee verband houden. Dat doet hij met verve, want alles moet kloppen.

Ladyspeaker
Het koor heeft een vaste ladyspeaker, die de zangnummers introduceert en de liedjes worden op de piano begeleid door en vaste pianiste. Afkomstig vanuit de operettehoek, was het niet vreemd dat de Oostenrijkse uitstraling werd gezocht. Het repertoire is in de afgelopen vijf jaar al flink aangepast en uitgebreid. Nederlandstalige meezingers zoals “Aan de Amsterdamse Grachten, Tulpen uit Amsterdam en Dat kleine café “ ontbreken vrijwel nooit tijdens een optreden. Maar het kan ook plechtiger / serieuzer met “Droom land of Land van Hoop en Glorie”

50 Plussers
Musica is een niet-kerkelijk koor dat bestaat uit leden waarvan de meeste 50 + zijn. Wekelijks repeteren de leden en bijna elke maand is er een optreden. Vaak is dat in een accommodatie van of voor ouderen. Het eerste lustrum gaat gevierd worden op 19 september met een lustrumconcert. Dat zal vooral een concert zijn voor de bewoners en vrijwilligers van Het Hoge Heem, ook de bewoners van de aanleunwoningen worden uitgenodigd. Wie meer wil weten over het koor. Wie wil meezingen of een optreden wil aanvragen, kan terecht bij Dicky en Kees Oskam, tel 06 29283733 of per e-mail: zanggroepmusica@kpnmail.nl