Eénrichting op Legmeerdijk wegens werkzaamheden

Aalsmeer – Stedin voert op dit moment werkzaamheden uit aan een gasstation en leidingen die liggen in fietspad tussen de rotonde bij de Japanlaan en de rotonde Snoekbaarsstraat van de Legmeerdijk (N231). De werkzaamheden duren tot en met 7 juni. Voor Stedin zijn deze werkzaamheden zo urgent dat dit niet kon wachten tot de werkzaamheden van de Machineweg klaar waren. Hierdoor zijn er nu tijdelijk twee omleidingen redelijk dicht bij elkaar.

Fietsers

Het fietspad aan de Legmeerdijk is, op het deel van de werkzaamheden, afgesloten. Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren via een afgezette strook op de rijbaan. Verkeer kan nog wel gebruik maken van de Japanlaan. De Machineweg is alleen bereikbaar vanaf de kant van Amstelveen en via de Japanlaan. 

Afsluiting

Afgelopen week is gebleken dat de werkzaamheden aan de Legmeerdijk voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Om de verkeersveiligheid te verhogen is besloten de Legmeerdijk in één richting, van Aalsmeer richting Amstelveen, af te sluiten. Verkeer op de Legmeerdijk van Aalsmeer richting Amstelveen wordt vanaf de kruising met de provinciale weg met borden omgeleid via de N201 en N521. De Japanlaan is nog wel bereikbaar vanaf de N201. Verkeer vanaf Amstelveen richting Aalsmeer kan nog wel gebruik maken van de Legmeerdijk.

Contact

De Legmeerdijk is een provinciale weg van de Provincie Noord-Holland. Met vragen over deze werkzaamheden kan contact opgenomen worden met het servicepunt van de Provincie via 0800 – 0200 600 (gratis) of per mail naar servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Gemeente Aalsmeer