Dromen op 1e kunstkast voor project langs N196

Aalsmeer – Deze week is de eerste kunstkast gerealiseerd van het grote project langs de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer met de titel: ‘de ge schie de nis ligt er on der’. De kunstkast aan de Mensinglaan wordt beschilderd door de Kunstploeg!

De Kunstploeg is samen met bewoners van Zuijdveste, leerlingen van Yuverta en cliënten van Ons tweede thuis op zoek gegaan naar dromen; met gekleurd papier zijn aan de dromen vormen gegeven. Deze dromen van de mensen uit de buurt zijn de basis voor de schildering op de kunstkas. 

Zaterdag 3 juni is de volgende bijeenkomst voor bewoners uit de wijk rondom de Lijnbaan; hier gaan ze samen met kunstenaar Femke Kempkes op zoek naar het verleden van de wijk! 

Foto: Femke Kempkes en Karin Borgman van de Kunstploeg.