Dorpsraad houdt fietsronde

Kudelstaart – Naar aanleiding van het afgelopen bewonersoverleg op 12 november over verkeer en verkeersveiligheid in Kudelstaart, organiseert de Dorpsraad een fietsronde door Kudelstaart. Hierbij gaat de locaties gezocht worden, die zijn aangedragen door bewoners en in de praktijk onveilige verkeerssituaties opleveren of voor verbetering in aanmerking komen (zoals sommige fietspaden). Fiets mee! En bekijk samen met andere bewoners deze punten zodat alle bewoners weten waar het over gaat. Hierbij doet het bestuur ook een beroep op uw creativiteit door mee te denken in oplossingen en mogelijkheden voor verbetering. Geïnteresseerde bewoners kunnen zich aanmelden via e-mail: dorpsraadkudelstaart@hotmail.com. Op basis van deze ronde wordt verslag uitgebracht aan de gemeente en wordt besproken wat binnen de verbetermogelijkheden van de gemeente ligt en wat bewoners zelf kunnen doen om onveilige situaties aan te pakken. Tijdens het volgende bewonersoverleg, op maandag 12 januari vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis, wordt terugkomen op de fietsronde en zal de heer Kreukels van de gemeente Aalsmeer een toelichting geven.

De fietsronde is op zaterdag 13 december. De groep start om 14.30 uur bij het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Bewoners worden van harte uitgenodigd om mee te fietsen.