Denk mee over inrichting van het Raadhuisplein

Aalsmeer – Tot 9 januari 2023 is het mogelijk om  ideeën te geven over de toekomstige inrichting van het Raadhuisplein en omgeving. Op de site http://participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/projects/herontwerp-raadhuisplein-eo staan twee ontwerpen, aan de hand waarvan u een aantal vragen kunt beantwoorden. Onder de titels ‘Actief Aalsmeer’ en ‘Ontspannen Aalsmeer’ geven de ontwerpen een grove schets van mogelijkheden op het Raadhuisplein, het Driekolommenplein, het Stokkenland en de wegen eromheen. Het gaat nadrukkelijk om voorlopige mogelijke ontwerpen, die zeker nog geen definitieve status hebben. 

Diverse keuzes

De site geeft de mogelijkheid tot diverse keuzes uit de twee ontwerpen. De rotonde die in het ene ontwerp te zien is, zou bijvoorbeeld ook in het andere ontwerp opgenomen kunnen worden. Andersom kunt u ook aangeven als u een rotonde onwenselijk vindt. De ontwerpen zijn bedoeld om de visie, meningen en gevoelens bij zoveel mogelijk inwoners van Aalsmeer op te halen. De suggesties en opmerkingen van de inwoners die over het verkeer rond het Raadhuisplein gaan, worden ook besproken in de Denktank Verkeer omdat elke wijziging in het centrum elders in Aalsmeer ook gevolgen heeft. 

“De gemeenteraad beslist”

“Zoals we dat doen met de Denktank Verkeer, doen we dat ook met de inrichting van het Raadhuisplein en omgeving”, zegt wethouder Openbare Ruimte Dick Kuin. “Dit college wil graag op veel verschillende onderwerpen horen van inwoners van Aalsmeer hoe zij tegen de inrichting van hun dorp aankijken. Uiteraard is het uiteindelijk de gemeenteraad die na het horen van de ideeën van de inwoners, mede op basis van adviezen van deskundigen, de beslissingen over de verkeersstromen en de inrichting van de openbare ruimte neemt.”