Hulp tuineigenaren gevraagd voor onderzoek naar loodgehalten

Let op lood!

De Ronde Venen – Van oudsher heeft de gemeente een groot gebied met toemaakdek waar verhoogde loodgehalten in de bodem kunnen voorkomen. In dit gebied heeft de gemeente De Ronde Venen 400 gezinnen met jonge kinderen een brief gestuurd. Zij maken kans om hun tuin te laten onderzoeken op lood. Lood kan negatieve gevolgen hebben op de gezondheid als je er mee in aanraking komt. Dit geldt vooral voor kinderen tussen de 0 en 6 jaar. Dit onderzoekt volgt op het onderzoek in moestuinen. Hiermee krijgen de gemeente en de provincie inzicht in de problematiek en kunnen passende maatregelen nemen. Meld u dus aan!

Wethouder Hagen: “Tijdens het buitenspelen stoppen kinderen ongemerkt hun vieze vingers in hun mond. Dit betekent dat ze met de grond mogelijk ook lood binnenkrijgen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat lood in de bodem een risico kan zijn voor het IQ van jonge kinderen. Ook als ze er weinig van binnenkrijgen. De gemeente heeft nu een onderzoeksbureau opdracht gegeven de grond in tuinen te onderzoeken. Hier hebben we echt de hulp voor nodig van tuineigenaren. Dus nogmaals mijn dringende oproep aan de gezinnen die een brief hebben ontvangen, meld u aan! “

Het is niet bekend of er lood in de grond van de tuinen zit

Uit vooronderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat deze tuinen in een gebied liggen met meer kans op lood in de bodem. In deze tuinen kan er meer dan gemiddeld lood in de bodem zitten, maar dit hoeft niet. Dit komt omdat veengebieden in het verleden werden opgehoogd met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Dit mengsel – bekend als toemaak – is te herkennen aan scherven en puinresten. Dit materiaal bevatte vaak lood.

Het onderzoeksbureau voert in augustus en september het bodemonderzoek uit

Met dit  veldonderzoek krijgt de gemeente een beter inzicht in de loodgehalten binnen de gemeente. Bovendien kan de gemeente conclusies trekken over de status van een tuin.

  • Tuin is te gebruiken zonder gebruiksadviezen;
    • Tuin is te gebruiken met gebruiksadviezen
    • Er zijn andere maatregelen noodzakelijk om eventuele blootstellingsrisico’s weg te nemen.

Als blijkt dat maatregelen nodig zijn, kijken provincie en gemeente vervolgens samen naar de beste oplossingen en de financiering daarvan.

Als u de gebruiksadviezen volgt, beperkt u de risico’s voor kinderen

In de folder Let op lood! vindt u gebruiksadviezen en kunt u zien bij wie u terecht kunt met vragen. Deze folder van de provincie Utrecht en meer informatie over lood in de bodem vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/letoplood