D. Jongkind Mzn. Prijs voor Bosman Van Zaal

Aalsmeer – Tijdens de jaarvergadering van de KMTP Groei & Bloei afdeling Aalsmeer afgelopen zaterdag 23 maart is de tweejaarlijkse D. Jongkind Mzn. Prijs uitgereikt door wethouder Sven Spaargaren aan Marco Braam, algemeen directeur van Bosman van Zaal. Deze waarderingsprijs is bedoeld voor een persoon die een bijzondere bijdrage levert aan de vernieuwing van de bedekte tuinbouw. Het bestuur van de KMTP Groei & Bloei meent dat de vernieuwing steeds meer komt van de techniek en AI.

Bosman van Zaal is vooroplopend in deze tak en wereldwijd actief. Met meer dan 300 medewerkers waarvan 180 werken in de vestiging aan de Braziliëlaan 4 is Bosman Van Zaal één van de pareltjes van Aalsmeer! Na de overhandiging van de oorkonde en de enveloppe met inhoud volgde een luid applaus. Na dit officiële gedeelte kregen de aanwezigen een presentatie over het werk van het bedrijf gevolgd door een rondgang door de enorme hal. 

Wethouder en bestuurslid

D. Jongkind Mzn. was tijdens zijn leven wethouder in Aalsmeer, maar ook vele jaren bestuurslid van de KMTP Groei & Bloei. Bij zijn overlijden schonk hij de afdeling een geldbedrag. Het toenmalige bestuur besloot het bedrag vast te zetten en de verkregen rente te gebruiken om elk even jaar de D. Jongkind Mzn. prijs uit te reiken. Dit jaar is unaniem gekozen voor Bosman Van Zaal: Van tuinbouw toeleverancier naar technisch partner en tuinbouwspecialist.

Foto: www.kicksfotos.nl