Controles vuurwerk-verkooppunten

Aalsmeer – Tientallen locaties in de regio mogen vanaf morgen weer consumentenvuurwerk verkopen. Om ervoor te zorgen dat de opslag en verkoop veilig verloopt, voert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) controles uit bij de verkopers in de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn.

Op oudejaarsdag 31 december vindt dit jaar geen verkoop van vuurwerk plaats: het valt op een zondag en op die dag mag volgens het Vuurwerkbesluit geen vuurwerk worden verkocht. De verkoopdagen zijn daarom donderdag 28 tot en met zaterdag 30 december.

Handhaven en naleefgedrag

De OD NZKG verleent vergunningen en voert het toezicht op en de handhaving van het Vuurwerkbesluit uit in opdracht van bovengenoemde gemeenten. Dertien inspecteurs van de omgevingsdienst controleren in totaal vierenzestig verkooppunten voor consumentenvuurwerk. In oktober heeft bij alle verkooppunten een voorcontrole plaatsgevonden, waarbij onder andere is gekeken naar de brandveiligheid, de wijze van brandbestrijding en de constructie van de opslagvoorziening. Tijdens de drie verkoopdagen staan ook de gedragsregels centraal, zoals: hoe is het personeel geïnstrueerd, is de voorraad bij de balie niet te groot, worden de maximale hoeveelheden per vuurwerkpakket niet overschreden en gaat het om goedgekeurd vuurwerk. Op zondag 31 december wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of er toch geen consumentenvuurwerk wordt verkocht.

Maatregelen

Afhankelijk van de situatie controleren de inspecteurs de verkooppunten een aantal keer tijdens  de toegestane verkoopdagen. Het naleefgedrag in de regio is over het algemeen goed. De ervaring leert daarnaast dat vrijwel alle bedrijven bekend zijn met de eisen uit het Vuurwerkbesluit.

Houdt een bedrijf zich niet toch aan de regels, dan treden de inspecteurs hier direct bestuursrechtelijk of strafrechtelijk tegen op. Afhankelijk van de soort en zwaarte van de overtreding, wordt bepaald welke maatregelen moeten worden genomen.