Controles gemeente op afval

Aalsmeer – De handhavers van de gemeente gaan volgende week extra op verkeerd aangeboden huishoudelijk afval controleren. Denk hierbij aan te vroeg buitengezet afval, afvalzakken naast ondergrondse afvalcontainers of rolcontainers. Maar ook op het verkeerd aanbieden van grof vuil, zoals meubels of tuinafval, wordt streng gecontroleerd. Grof vuil kunt u zelf wegbrengen naar De Meerlanden in Rijsenhout of tegen betaling laten ophalen.
Verkeerd aanbieden van afval zorgt voor zwerfafval en kan ongedierte aantrekken. De handhavers van de gemeente proberen bij verkeerd aanbieden van afval te achterhalen wie het afval heeft neergezet en kunnen dan een flinke boete opleggen. U kunt meehelpen aan het schoonhouden van de straat door uw huishoudelijk afval en grof vuil correct aan te bieden. U kunt ook helpen door verkeerd aangeboden huisvuil of grof vuil te melden bij info@aalsmeer.nlof telefonisch via 0297-387575.
Afvalplan
Qua afvalinzameling gaat er overigens als het aan het college van burgemeester en wethouder ligt het een en ander veranderen met ingang van 2018. In de gezamenlijke vergadering van de commissies Ruimte en  Economie en Maatschappij en Bestuur op donderdag 2 maart wordt gesproken over het Afvalplan 2017-2021. Uitgangspunt hiervan is om te voldoen aan de landelijke doelstelling van 75 procent afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Het inzamelsysteem gaat zo ingericht worden dat inwoners gestimuleerd worden afval goed gescheiden aan te bieden. De vergadering begint om 20.00 uur en is openbaar. Op dinsdag 28 februari wordt niet vergaderd.