Constructief gesprek met minister over Schiphol in Uithoorn

Uithoorn – “Een mooi open gesprek over Schiphol waarbij iedereen zijn of haar mening kon geven.” Dat is de ervaring van bewoners, ondernemers en twee raadsleden over het werkbezoek aan Uithoorn van minister Cora van Nieuwenhuizen op 19 augustus. Voorafgaand aan de bijeenkomst had wethouder Hans Bouma een gesprek met de minister over de situatie in Uithoorn en De Kwakel.

Tien inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel gingen met de minister in gesprek over Schiphol en het kabinetsplan om de luchthaven, getrapt en onder voorwaarden, door te laten groeien naar 540.000 vliegbewegingen na 2020. Een aantal aanwezigen merkte daarbij op liever met de minister te hebben gesproken voordat dit kabinetsplan vorm kreeg.

Afhankelijk van de wijk

Tijdens het gesprek kwam naar voren dat de overlast van Schiphol sterk afhankelijk is van de wijk waar mensen wonen, sommigen ervaren helemaal geen overlast. Een aantal mensen hield een emotioneel betoog over de invloed van de overlast op het dagelijks leven. Niet in de tuin kunnen zitten, even stoppen tijdens het lesgeven, geen telefoongesprekken kunnen voeren met het raam open, maar ook aan Schiphol toegeschreven gezondheidsklachten (longaandoeningen, hart- en vaatziekten en stress) die in de praktijk van huisartsen worden geuit, kwamen aan de orde.

Economisch belang

Wel onderkenden de aanwezigen het economisch belang van Schiphol voor de regio, maar de balans is zoek waardoor leefbaarheid, gezondheid en veiligheid ernstig onder druk staan. De minister vroeg aan de deelnemers om aan te geven wat voor oplossingen er mogelijk zijn. Er werden diverse suggesties gedaan, onder meer in een manifest dat bewonersgroep PUSH aan de minister aanbood.

Gebrek aan vertrouwen

Belangrijk onderwerp was ook het gebrek aan vertrouwen in goede oplossingen en de haalbaarheid daarvan. Jaren geleden zijn afspraken gemaakt over de beperking van hinder maar deze afspraken zijn nog steeds niet nagekomen. Dat geeft weinig vertrouwen in nieuwe maatregelen en afspraken die daarover gemaakt worden. Tijdens het gesprek werd benadrukt dat eerst de oude afspraken nagekomen moeten worden en dat overhaaste beslissingen moeten worden voorkomen. Kortom, een pas op de plaats. De minister zei daarop dat Schiphol alleen kan groeien als er voldoende hinderbeperkende maatregelen worden genomen. “Als Schiphol niet levert, is groei niet aan de orde” aldus de minister.

De bewoners en ondernemers vonden het prettig dat de minister doorvroeg op aangedragen aspecten. Daardoor kon veel extra informatie worden gegeven over de lokale situatie en beleving. Al met al kijken alle aanwezigen terug op een constructief gesprek en hopen dat hun inbreng tot resultaat leidt.