Commissies in vergadering: Kom meepraten!

Aalsmeer – Vanavond, dinsdag 13 februari, om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimte. Het is een beeldvormende vergadering en gesproken wordt over het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplan Waterfront, komt de herontwikkeling van deelgebied 2 Oost in Green Park Aalsmeer ter sprake, evenals de bouw van een winkelruimte bij een akkerbouwbedrijf aan de Hoofdweg 192. Twee dagen later, op donderdag 15 februari, om 20.00 uur vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur. Ook dit is een beeldvormende vergadering. Gesproken wordt deze avond over de  wijziging in de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg, de eerste wijzing op de Legesverordening 2024 en aan de orde komt de gedragscode integriteit raadsleden in Aalsmeer. In het convenant omgangsvormen wordt de nadruk gelegd op respectvolle omgang met elkaar en de waarheid. Dit is essentieel voor een zorgvuldige besluitvorming en heeft invloed op de geloofwaardigheid van het bestuur.

Oordeel vormen

Inwoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om te komen inspreken tijdens beeldvormende vergaderingen. In beeldvormende vergaderingen doen raads- en commissieleden informatie op om zich later een oordeel te vormen over de agendapunten. Zij luisteren naar de insprekers en kunnen de wethouder en de andere fracties bevragen. In de oordeelsvormende vergaderingen voeren zij de discussie en vormen zij zich een mening. In de raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats. 

Wie gebruik wil maken van het inspreekrecht kan zich tot dinsdag 13 februari 12.00 uur melden voor de commissie Ruimte en tot donderdag 15 februari 12.00 uur voor de commissie Maatschappij en Bestuur bij de griffie via de mail (griffie@aalsmeer.nl). Luisteraars zijn natuurlijk ook welkom om in de raadzaal om vergadering bij te wonen. Later terugluisteren of direct volgen kan via livestream op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl.