Commissie Naamgeving zoekt twee nieuwe leden

Aalsmeer – Heeft u altijd al willen meedenken over de straatnamen binnen de gemeente Aalsmeer? En heeft u daarvoor goede ideeën? Dan is dit uw kans, want de gemeente Aalsmeer zoekt twee nieuwe leden voor de Commissie Naamgeving. De commissie, ingesteld in 2007, adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het toekennen van namen aan gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten, zoals straten en pleinen. De commissie zoekt binnen een door B&W aangegeven thema naar namen die passen bij Aalsmeer en Kudelstaart.

Daarvoor is de commissie nu op zoek naar twee nieuwe leden. Om in aanmerking te komen voor deze functie, moeten leden (lokale) aardrijkskundige, geschiedkundige, cultuurhistorische en/of stedenbouwkundige affiniteit met Aalsmeer hebben. De commissie bestaat uit drie leden uit de Aalsmeerse samenleving, een beheerder van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) van de gemeente Aalsmeer en een beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van de gemeente Aalsmeer. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Per jaar vergadert de commissie een aantal keer, afhankelijk van het beroep dat op de commissie wordt gedaan. De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen. Geïnteresseerde inwoners kunnen voor 16 februari een sollicitatiebrief sturen naar ambtelijk secretaris Irma Smak: i.smak@amstelveen.nl. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht. 

Het uitgangspunt is om in april met de nieuwe leden in de commissie te vergaderen. In die vergadering wordt dan ook een nieuwe voorzitter gekozen. Daarna kan de commissie van start met de naamgeving van de straten voor de nieuw te ontwikkelen wijk Buitenveen Aalsmeer in Oosteinde.