De Vijf Bogen: “Wij zijn tegen onteigening”

Baambrugge – Het bestuur van dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge is er nog steeds ontsteld over. Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen wil de grond waar het dorpshuis op staat en de sporthal (wat zo’n 2682 m2 is) gratis. De eigenaar nu is de Stichting en de waarde wordt nu geschat (met de bestemming cultuur en sport) op zo’n anderhalf miljoen euro. Wat is er aan de hand? Deze zaak speelt al ruim een jaar. Het college van burgemeester en wethouders beslist hierover en de raad staat er in feite buiten. Maar afgelopen week werd het dan toch besproken in een openbare commissievergadering en werd wat duidelijker wat er nu toch speelt.

Allereerst kwam aan het woord de woordvoerder van de Vijf Bogen, Anco Boonstra en die wond er geen doekjes om: “Ik ben Anco Boonstra, voorzitter van het dorpshuis bestuur in Baambrugge, ik spreek namens het bestuur, de bestuursraad en de inwoners van Baambrugge. Politiek komt niet voor in het besturen van het dorpshuis, alleen bij onze jaarverslagen en begrotingen die we naar B&W sturen. Ik heb zeker geen antipathie tegen bestuurders of politiek. Bij mijn rondgang de laatste maanden langs de fracties heb ik zelfs grote bewondering gekregen voor iedereen die zoveel van zijn tijd opoffert voor een goed bestuur, inclusief de ambtenaren en B&W en functioneren van de politiek in het algemeen. Dat laat onverlet dat er wel wat weeffoutjes kunnen zitten in het uitoefenen van het bestuur door B&W, deze laatste stelde mij voor om dat weeffoutje dan aan de politiek laten, de raad dus.”

Weeffoutje
“Dat weeffoutje begon toen wij in de wintermaand begin vorig jaar verrast werden door een bezoek van de wethouder. Hij kwam met een verlaat Sinterklaascadeau van 6 ton als ondersteuning voor het onderhoud voor de komende 20 jaar van de gymzaal. Tussen neus en lippen door vertelde hij dat dan wel de grond onteigend moest worden, “Om niet” (gratis) kwam er nog stilletjes bij. Daar er geen onderbouwing dan wel agenda hierover was rondgestuurd dachten we dat het een grapje was. In de daaropvolgende maanden bleek dat deze onteigening serieus was.”

Reden: meer regie en meer rol in de exploitatie.

Waarom?
Omdat er dingen in de andere dorpen zijn gebeurd, die B&W niet zinden en waar ze naar hun mening onvoldoende regie hadden. Alsof het dorpshuis in de 51 jaar van haar bestaan niet altijd zwarte cijfers en een succesvolle exploitatie had gevoerd. Er zelfs toe leidend dat bij de presentatie over het Maatschappelijk Vastgoed vorig jaar Baambrugge evenals de Hoef maar werden overgeslagen want daar liep alles goed. Waar hebben we dit eerder gehoord waar overheid burgers niet meer vertrouwt maar wantrouwt en ongehoorde regeldwang uitvoert met alle affaires van dien. Ik dacht dat onze bestuurders daar wat van geleerd hadden. Deze onteigening  is niet aan de raad   gemeld, noch heeft de raad hierin toegestemd. Het wordt gebracht als horende bij de collegebevoegdheid

Strafbaar feit
Wij zijn het niet eens met de onteigening! Natuurlijk hebben we dit B&W in een oneindig lang heen en weer schrijven ook laten weten. En gewezen op de statuten en ook op de regels in het koopcontract met de toen nog gemeente Abcoude. Resultaat was: “Als je niet akkoord gaat dan krijg je het geld ook niet. En in de toekomst ook geen jaarlijkse bijdrage meer.” Ons werd dus de duimschroeven nog eens strakker aangedraaid en gekneveld. “Knevelarij is het afpersen van geld, of andere waarden… door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als openbaar ambtenaar.”

Dit is een strafbaar feit. Ik ben bij vrijwel alle fracties langs geweest en heb hen voorzien van documentatie en redenen waarom Baambrugge niet kan instemmen met de onteigening door B&W.

Ik vraag, op verzoek van de wethouder, de raad, het college terug te roepen, terug  van deze onteigeningplannen. En B&W de samenwerking met Baambrugge weer te laten normaliseren door de bijdrage voor de gymzaal gewoon toe te kennen zoals door de raad  goedgekeurd is in het integraal huisvestingsplan 2023 op de voorwaarden waar de raad wel mee ingestemd heeft. Geen koppelverkoop toe te passen van ons onderhoud van de gymzaal en onteigening. Geen toekomstige toegezegde subsidies koppelen aan instemmen met onteigening”, aldus Anco Boonstra.

Drukmiddel
Wethouder Cees van Uden heeft deze zaak in zijn portefeuille probeerde uit alle macht om duidelijk te maken dat de gemeente niet voornemens was om deze grond te onteigenen, maar dat ze de grond gewoon in eigendom willen hebben om er grip op te houden. De gemeente heeft zich de laatste jaren flink in de vingers gesneden met bijvoorbeeld het oude dorpshuis in Mijdrecht, de Meijert. Die grond heeft de gemeente toentertijd verkocht voor een gulden en zie nu, dorpshuis weg er worden woningen gebouwd en de gemeente staat met lege handen. Totaal geen grip meer. Ook bij de oude, al jaren leegstaande lagere school aan de Bozenhoven in Mijdrecht speelt zoiets en ook speelde zoiets bij de Kees Bon zaal in Abcoude. Het college wil gewoon grip houden.

Druk
Wethouder: “Ik heb het bestuur duidelijk gemaakt dat we als gemeente ons totaal niet gaan bemoeien met de exploitatie. Ja, er is gesproken over een grondoverdracht na het recht van erfpacht geven van de grond er ook geen enkele spraken is van onteigenen.”

Wim Stam van de CU/SGP Gaf als reactie: “De vijf bogen verliest wel een stuk van hun vermogen.” “Wel heb ik ze duidelijk gemaakt  er zijn ook nog andere varianten mogelijk zoals bijvoorbeeld erin zetten recht op eerste koop of dat de gemeente de grond gewoon koop, alles is nog bespreekbaar”, aldus de wethouder. De gespreken zullen weer verder gaan en de diverse mogelijkheden zullen worden bekeken. Wordt zeker vervolgd.