College bezoekt afvalverwerker AEB

Uithoorn –Vlak voor het reces ging het college van de gemeente Uithoorn op werkbezoek bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. De collegeleden kregen er een presentatie en werden rondgeleid over het grote afvalverwerkingscomplex. Wethouder Ferry Hoekstra (Woonomgeving): “Dit geeft ons beter inzicht in het spoor dat ons restafval moet afleggen.”

Gemeente Uithoorn scheidt haar afval. Recyclebare afvalstromen worden apart ingezameld en opgehaald, zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Dat drukt zowel de CO2-uitstoot als de kosten van de afvalstoffenheffing. Producten die moeilijk recyclebaar zijn, zoals luiers, kattenbakvulling en kapotte wijnglazen worden in de gemeente Uithoorn ingezameld via de ondergrondse containers. Dit restafval gaat naar AEB in Amsterdam. 

Duurzaam en schoon
Edward Iemenschot is accountmanager voor de gemeente Uithoorn: “Bij AEB verbranden we onbruikbaar restafval zo duurzaam mogelijk; we zetten het om in warmte en elektriciteit.”  AEB verwerkt al meer dan 100 jaar afval. Rond 1917 werd van volledige afvalstort overgestapt op vuilverbranding door AEB. Door de jaren heen is het bedrijf gigantisch uitgebreid. Efficiënte en milieubewuste verwerking werd steeds belangrijker. Inmiddels verwerkt het bedrijf jaarlijks 1,4 miljoen ton afval. Dat zijn ongeveer 600 vrachtwagens per dag; meer dan 200.000 per jaar. Van dit afval is 6.000 ton per jaar afkomstig uit de gemeente Uithoorn. 

Constante aanvoer
Het bedrijf draait 24/7 en heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Bij het bezoek kreeg iedereen persoonlijk beschermingsmiddelen uitgereikt. De rondleiding begon bij de verbrandingsinstallaties. Het college kreeg een kijkje in de keuken bij de meetwacht, het kloppende hart van de fabriek, waar via complexe besturingssystemen het hele afvalverwerkingsproces wordt geregeld. Storingen in het proces worden meteen gesignaleerd en verholpen. 

Iemenschot: “Het is van essentieel belang dat de aanvoer van restafval constant is, zodat de ketels constant branden en we continue energie opwekken. AEB heeft zes verbrandingsovens, die vrijwel altijd branden. Bij AEB werken ongeveer 320 mensen die dat in de gaten te houden en, als een verbrandingsoven om welke reden ook stilvalt, deze zo snel mogelijk weer in bedrijf brengen. Het is een uitdaging om die processen in goede banen te leiden.”

Bodemas
Ongeveer 25 procent van het afval is onbrandbaar, maar kan na verwerking wel ingezet worden als grondstof. Metaal kan bijvoorbeeld worden hergebruikt. Het grootste deel van de onbrandbare stoffen, de zogenaamde bodemas, wordt in de wegenbouw gebruikt als vervanging van zand en granulaat. 

Leerzaam, noemt wethouder Hoekstra het bedrijfsbezoek na afloop. “AEB is onze verwerker op het gebied van restafval. Het is goed om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Voor onze gemeente blijft het doel om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. Bronscheiding dus. En het doordringt ons ervan dat het belangrijk is om niet-recyclebaar restafval te verminderen. Dat is toch ons uiteindelijke doel.”