Collectes Adventsproject voor computers in Mikondo

Aalsmeer – De collectes voor het Adventsproject van de Doopsgezinde gemeente zijn dit jaar bestemd voor: Computers voor La Tulipe. Op de Naaischool van Stichting Vrienden van Mikondo hebben inmiddels al 300 meisjes en vrouwen een goede vakopleiding Naaien en Knippen afgerond. De stichting richt zich op de ondersteuning van onderwijs aan de allerarmsten in achterstand wijk Mikondo (Kinshasa, Congo).

Nu is er een aanvulling nodig op het aantal computers voor de leerlingen. Enkele computers zijn in de afgelopen jaren kapot gegaan of werken niet meer goed. Om de leerlingen een basis mee te kunnen geven op ICT terrein zijn er voldoende computers nodig om hen te kunnen laten oefenen.

Door de collectes van de Doopsgezinde Gemeente kunnen inwoners een steentje bijdragen aan het bestrijden van analfabetisme bij kinderen en ouderen die door extreme armoede geen toegang hebben tot school en kennis. Help ook mee. Een bijdrage overmaken kan via de bankrekening van de Doopsgezinde Gemeente: NL47RABO0300121962 o.v.v. Mikondo. Er wordt gehoopt op een mooie opbrengst. Bij de OSA zal een verzoek ingediend worden voor verdubbeling van het bedrag. Kijk voor meer informatie op: www.mikondo.nl