Cirkelteam Palliatieve Zorg in gemeente DRV

De Ronde Venen – In de Ronde Venen bestaat sinds kort een Cirkelteam. Deze professionals hebben allemaal extra kennis van wat er kan spelen tijdens het ziekteproces waarbij geen genezing mogelijk is en zijn goed op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven. De eigen huisarts of verpleegkundige kan een patiënt/cliënt aanmelden en vraagt toestemming om de situatie te bespreken in het Cirkelteam. Deze bespreking is erop gericht om advies te geven aan de direct betrokken hulpverleners van de patiënt/cliënt, die daarmee in de gelegenheid wordt gesteld eigen keuzes te maken en zoveel  mogelijk de regie te houden over de dingen die hij/zij belangrijk vindt in het leven. Er is ook aandacht voor de directe omgeving van de cliënt.

Artsen

Het Cirkelteam bestaat uit twee kaderartsen die gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg, drie verpleegkundigen van het Johannes Hospitium in Wilnis, een verpleegkundige van Thuiszorgorganisatie Careyn, de coördinator van de Vrijwilligersorganisatie  Thuis Sterven (VTS) en een geestelijk verzorger. De gemeente De Ronde Venen heeft vertrouwen in dit initiatief en heeft daarom een innovatie-subsidie toegekend aan het Cirkelteam. 

Op  de website van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. www.johanneshospitium.nl (onder het kopje Nieuws) is meer informatie over het Cirkelteam te vinden en kunnen ook formulieren gedownload worden.

Foto: v.l.n.r. Marijke Kortmann, kaderarts; Mitzy Tielman, verpleegkundige Hospitium; Annemieke Sakes, verpleegkundige van Careyn; Jannie van Kooten, coordinator Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven en Liza Lingbeek, kaderarts. (Op de foto ontbreken Irma Leegwater en Karen Smids, verpleegkundigen van het Johannes Hospitium en Linda Vroom, geestelijk verzorger).