‘Chill out’ op Poel door Politie en Handhaving beëindigd

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 augustus was er een samenkomst van zongenieters op boten op de Westeinderplassen. Dit was een informeel samenzijn waarvoor geen vergunning aangevraagd was. Toen de gemeente via social media hiervan de aankondiging zag, is er direct contact gezocht met de organisatoren. Er zijn toen strikte afspraken gemaakt over het correct afstand bewaren, het tijdig beëindigen en het voorkomen van geluidsoverlast.

Gemoedelijke sfeer

Tijdens deze zogenaamde ‘Chill out’ waren er vrijwel continu één of twee boten aanwezig van gemeentelijke Handhaving en Politie om een oogje in het zeil te houden. Aanvankelijk was de sfeer gemoedelijk en hield men zich ook goed aan de gemaakte afspraken. De samenkomst vond plaats in het uiterste zuidwesten van de Westeinderplassen.

Waarschuwing

Begin van de avond veranderde de situatie toen een paar boten zich aansloten waarop met groepen mensen gedanst werd. De dansende personen hielden onvoldoende afstand van elkaar. Handhaving en Politie hebben gewaarschuwd en geprobeerd dit in overleg te stoppen. Helaas bleek deze groep mensen daar niet ontvankelijk voor. In overleg met burgemeester Oude Kotte is toen direct besloten de hele bijeenkomst te laten beëindigen. Door Handhaving en Politie, ondersteunt door Team water en havens en een politiehelikopter, zijn de boten naar huis gestuurd.

Frequent overlast

In de afgelopen periode is vooral bij mooi weer frequent overlast ervaren door omwonenden. Dit werd veroorzaakt door groepen feestvierders op de Kleine Poel, in groepen bootjes of op een van de vele eilanden. Vaak ging dit gepaard met te harde, versterkte, muziek. Behalve de geluidsoverlast hielden de feestvierders ook onvoldoende afstand waardoor het risico toenam op besmetting met het coronavirus. 

Flinke boetes

De burgemeester heeft hier de afgelopen periode al zijn zorgen over geuit en handhaving op land en water opgevoerd. Waar mogelijk is opgetreden door Handhaving en Politie door het opbreken en wegsturen van de groepen. Er zijn officiële waarschuwingen gegeven maar er zijn ook flinke boetes uitgeschreven. 

Verbod versterkte muziek

De veiligheidsregio, verantwoordelijk voor de regionale maatregelen binnen de coronacrisis, achtte het noodzakelijk de noodverordening aan te passen en heeft het gehele Westeinder-gebied aangewezen met een verbod op versterkte muziek. Zowel op het water als op de eilandjes. Vanaf inwerkingtreding kunnen bij aantreffen hiervan, sancties volgen zoals inbeslagname en/of een boete.

Burgemeester teleurgesteld

Vanwege het grote watergebied met veel eilanden is het realiteit dat de kans niet groot is om overtreders op heterdaad te kunnen aanhouden. Burgemeester Gido Oude Kotte: “Ik ben zeer teleurgesteld in hen die het goede fatsoen aan hun laars lappen en hiermee de vrijheid voor andere mensen verzieken. Ondanks de toegenomen besmettingen in het land en in de regio, doen we het in Aalsmeer in verhouding nog steeds goed. Maar dat zou door dit gedrag snel in gevaar kunnen komen. We willen toch met elkaar voorkomen dat we in het najaar weer horeca, sportclubs en dergelijke moeten sluiten. Door rekening te houden met elkaar en verantwoordelijk te zijn kunnen we dit voorkomen.”