CDA, VVD en D66 zetten coalitie zonder AA voort

Aalsmeer – De fracties van CDA, VVD en D66 hebben besloten gezamenlijk als coalitie met drie fracties door te gaan, dus zonder Absoluut Aalsmeer (AA).

Binnen de coalitie is lang geprobeerd om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Belangrijk doel hierbij is het bereiken van rust en bestuurlijke continuïteit in
Aalsmeer.

Dat leek met de gemaakte afspraken aanvankelijk mogelijk, maar door de recente ontwikkelingen binnen de fractie van Absoluut Aalsmeer is dit in een ander daglicht komen te staan en is de beoogde stabiliteit helaas niet voldoende aanwezig gebleken.

Dit betekent dat tijdens de raadsvergadering van 29 juni aanstaande alleen Sven Spaargaren (VVD) voorgedragen zal worden als wethouder