CDA wil in de zorg minder registratielast

De Ronde Venen – In de zorg bezwijken hulpverleners bijna onder de registratielast. Er moet te veel genoteerd en verantwoord worden in de zorg. Dit gaat ten koste van de directe hulpverlening aan de cliënt. “Laten we onnodige regels en registraties schrappen, te beginnen in De Ronde Venen”, zegt Ria de Korte-Verhoef woordvoerder zorg van het CDA De Ronde Venen.

“De gemeente heeft de eindverantwoordelijkheid over de jeugdhulp, de lichte GGZ, de Wmo en huishoudelijke hulp. Wat zou het mooi zijn als we op die gebieden de registratielast kunnen halveren. Daarom heeft het CDA een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om bij te dragen aan het substantieel verminderen van de registratielast bij cliënten, zorgaanbieders en ambtenaren.”

Deze motie is op de raadsvergadering van 30 november door alle fracties ondersteund. Het college van B&W is gevraagd om met concrete voorstellen te komen over hoe die vermindering van registratielast opgepakt wordt. “Het verminderen van registratielast bespaart een hoop ergernis en geld, en levert meer tijd op voor de cliënt”, besluit De Korte-Verhoef.