Kandidatenlijst CDA vastgesteld

De Ronde Venen – Afgelopen week heeft de algemene ledenvergadering van het CDA De Ronde Venen de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018. Ook het conceptverkiezingsprogramma is door de leden goedgekeurd.

De vertrouwenscommissie van het CDA heeft voorafgaande aan haar advies aan het afdelingsbestuur vele fractievergaderingen bijgewoond en met alle kandidaten afzonderlijk gesproken. Het afdelingsbestuur heeft de voordracht van de vertrouwenscommissie ongewijzigd overgenomen en op 8 november ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Lijsttrekker 
De CDA-ledenvergadering heeft geen wijzigingen aangebracht in de volgorde van de voorgedragen kandidaten voor de gemeenteraad. Alle kandidaten hebben de toegekende plek op de lijst geaccepteerd
Rein Kroon uit Wilnis al benoemd tot CDA-lijsttrekker. Rein Kroon is de huidige fractievoorzitter van de CDA-fractie. De volgorde van de overige kandidaten is als volgt:
2. Jan Rouwenhorst – Mijdrecht, 3. Ria de Korte – Baambrugge,  4. Anita Wilgers – Mijdrecht, 5. Nico de Dood – Waverveen, 6. Coos Brouwer – Wilnis, 7. Simone Borgstede – Wilnis, 8. Robert Seisener – Vinkeveen, 9. Willy van der Putten – Vinkeveen.

Deze samenstelling van de lijst is volgens het CDA-bestuur een mix van ervaring en vernieuwing, zodat de nieuwe fractie na de gemeenteraadsverkiezingen direct en voortvarend aan de slag kan gaan.  Op een later tijdstip zal het CDA-bestuur de namen van alle kandidaten op de CDA-groslijst bekend maken.