CDA: Ook in De Ronde Venen gratis kinkhoestprik

De Ronde Venen – Sinds 16 december kunnen zwangere gratis een vaccinatie halen om de baby direct na de geboorte te beschermen tegen kinkhoest. Deze prik is in ieder geval de komende 6 maanden niet in De Ronde Venen beschikbaar. Zwangere moeten voor de vaccinatie nu naar de GGD in Maarssen. Ria de Korte (CDA): “Dat is echt onwenselijk. Als zwangere ver moeten reizen om een prik te halen kan dit een belemmering zijn. Mogelijk blijft daarmee de vaccinatiegraad onnodig laag.” Daarom heeft het CDA tijdens de raadsvergadering een motie ingediend. De motie roept het college op om deze gratis vaccinatie, liefst binnen twee maanden, in De Ronde Venen mogelijk te maken. Huisartsen versterken de vaccinatie namelijk niet gratis.

Kinkhoest voor baby’s is een ernstige ziekte waardoor zij ernstig benauwd kunnen worden en eventueel hersenschade kunnen oplopen. De pasgeboren tot twee maanden waren tot nu toe niet beschermd tegen kinkhoest. Al in 2017 heeft het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geadviseerd om zwangere na 22 weken te vaccineren en in ieder geval twee weken voor de bevalling. De GGD  heeft deze opdracht van de overheid gekregen.

Volgens Ria de Korte-Verhoef zou het mooi zijn als de verloskundigen ook deze gratis vaccinatie kunnen geven. Op dit moment is dat niet mogelijk, de minister heeft dit verboden. Toch vraagt het CDA aan de wethouder om die mogelijkheid voor de toekomst te onderzoeken. Hoewel diverse fracties zich afvroegen of de wethouder daar invloed op zou kunnen hebben, gingen ze mee met deze ‘sympathieke motie’. Ook de wethouder gaf aan haar best te gaan doen en in gesprek te gaan met de GGD.