CDA: Hoeveel bomen zijn er nu al gekapt?

De Ronde Venen – Iedere Rondevener is het waarschijnlijk wel opgevallen dat er, zeker de laatste weken, her en der in gemeente De Ronde Venen wel heel erg veel mooie bomen worden gekapt. Waar je ook loopt, fietst of rijdt overal kale plekken en boomstronken. Koos Brouwer van het CDA heeft hierover deze week vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Het CDA wil van het college weten hoeveel bomen de gemeente vanaf begin 2019 heeft gekapt en hoe het staat met de herplantplicht.

Coos Brouwer: “Als CDA hebben we daar vragen over gesteld. De gemeente heeft ruim 26.000 in de openbare ruimte bomen in eigendom en beheer. Een boom is meer dan een zaagobject en we zijn niet tegen het kappen van bomen die een gevaar vormen. Er zullen vast goede redenen voor de kapvergunningen zijn. We vragen opnieuw aandacht voor het belang van bomen. Bomen hebben niet alleen een belangrijke rol als het gaat om de belevingswaarde van de omgeving. Het belang van bomen zit ook in de verademing van de luchtkwaliteit.”

Spaarzaam

“Iedereen kan constateren dat er veelvuldig melding wordt gemaakt van het verlenen van kapvergunningen voor bomen in de gemeente De Ronde Venen. Maar hoe staat het de herplantplicht om de boomstructuur in stand te houden ? Daarover wordt veel spaarzamer bericht door de communicatieafdeling van de gemeente. Er is een Groenbeleidsplan en sinds eind 2018 hebben we ook de beleidsnotitie Omgang met bomen.”

Papier 

“Is de huidige stand van zaken in overstemming met de woorden op papier? We willen van het college weten hoeveel bomen er per kern gekapt zijn en hoe het in de afzonderlijke kernen staat met de herplantplicht. Als er sprake zou zijn van een achterstand in de herplantplicht, ontvangen wij ook graag een overzicht met een realistisch tijdpad om die achterstand in te lopen. Elke boom is belangrijk voor het ecosysteem en iedereen heeft er recht op om te wonen in een wijk met mooi groen.”