Burgerinitiatief Werkgroep Fort Kudelstaart

Aalsmeer – Fort Kudelstaart ligt centraal in het gebied waar de Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart actief zorg draagt voor behoud en verbetering van de leefomgeving. In deze Stichting is het merendeel van de bewoners in de fortbocht en Vrouwentroost verenigd. De bedoeling is dat Fort Kudelstaart een icoon voor de watersport wordt, het algemeen belang gaat dienen, het toerisme en recreatie moet versterken en openbaar toegankelijk wordt voor alle inwoners van de gemeente Aalsmeer.

Helaas blijkt, aldus de Werkgroep, dat de huidige toekomstplannen niet in overeenstemming zijn met gemeentelijk en provinciaal beleid. Wat nu voorligt, is de komst van een grootschalig Hotel- en Congres Fort. De Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart staat positief tegenover een ontwikkeling van het fort, maar wel binnen de gestelde kaders, zoals die ooit in 2013 door de gemeenteraad zijn vastgesteld en gepresenteerd. De komst van een Hotel- en Congres Fort, buiten elke proportie op deze locatie, moet daarom worden voorkomen, zo vindt de Werkgroep.

Eigen bestemmingsplan

Afgelopen zaterdag heeft het College van B&W, in antwoord op vragen van de Stichting, laten weten dat Fort Kudelstaart uit het huidige bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers gehaald wordt en een eigen, nieuw bestemmingsplan krijgt. Een bestemmingsplan wijziging is noodzakelijk om Fort Kudelstaart een nieuwe functie te kunnen geven.

Langdurige procedure voorkomen

De Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart heeft een burgerinitiatief ingediend, waarin verzocht wordt om de invulling van het bestemmingsplan Fort Kudelstaart open te stellen voor participatie. Daarmee kan vooraf, in samenwerking met de gemeente Aalsmeer, het originele uitgangspunt voor het fort worden bewaakt: Een Nautisch Centrum, een watersport functie met eventuele ondergeschikte horeca. Uitgebreide participatie is wenselijk, om een kostbare en langdurige procedure met bezwaarschriften, hoger beroep en een eventuele rechtsgang te voorkomen. Bovendien zijn er in de haalbaarheidsstudies voor het fort uit 2013 aanbevelingen gedaan om bewoners bij de nieuwe invulling voor het fort te betrekken. De Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart kijkt uit naar een constructieve samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Meer weten? Kijk op www.fortkudelstaart.com.