Burgemeesters bezoeken vaccinatielocatie GGD

Amstelland – Burgemeesters Heiliegers van Uithoorn en Oude Kotte van Aalsmeer hebben op donderdag 31 maart de corona-vaccinatielocatie van de GGD Amsterdam-Amstelland in Amstelveen bezocht. Het bezoek was bedoeld als blijk van waardering van beide gemeentes voor de enorme inzet die vanuit de GGD wordt gedaan om prik- en testlocaties zo dichtbij mogelijk te vestigen. De burgemeesters werden ontvangen door de directeur van de GGD Amsterdam, José Manshanden. Een rondleiding over de locatie werd door medewerkers van de GGD begeleid. In een aparte presentatie was er vervolgens ruimte voor het stellen van vragen en het voeren van indringende gesprekken, onder andere met Ashis Brahma, arts infectieziekten bij de GGD.

Beide burgemeesters gaven aan blij te zijn met de nabijheid en toegankelijkheid van de vaccinatielocatie aan de Bovenkerkerweg 6-8 in Amstelveen. Ook uit cijfers van de GGD blijkt dat bereikbaarheid, toegankelijkheid en nabijheid een grote rol spelen in de bezoekersaantallen van zowel prik- als testlocaties. Op de locatie aan de Bovenkerkerweg worden momenteel zo’n vijf- à zeshonderd prikken per dag gezet. De burgemeesters prezen de flexibiliteit waarmee de GGD in staat blijkt locaties op- en af te schalen waar nodig.

Vaccineren

Arts infectieziekten Ashis Brahma vertelde de burgemeesters dat het testen op locaties van de GGD, naast de zelftesten, van belang zal blijven. “We zijn met de testen onder andere in staat om snel het opduiken van een nieuwe variant van het virus te onderkennen”, zei Brahma. “En het vaccineren blijft echt nodig voor de bescherming van kwetsbare groepen. Het is inmiddels bewezen dat het overgrote deel van de mensen dat door corona in het ziekenhuis belandt niet gevaccineerd is.”

De vaccinatiegraad blijkt zowel in Aalsmeer als in Uithoorn boven het landelijk gemiddelde te liggen. Maar volgens Ashis Brahma is dat geen reden om achterover te leunen. Hij benadrukte dat een vaccinatieplicht niet zal helpen om de vaccinatiegraad nog verder te doen stijgen. De prik dichtbij aanbieden en goede voorlichting geven over het nut ervan helpt daarvoor wel. De focus moet nu ook liggen op het bereiken van specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Voor zowel Uithoorn als Aalsmeer is dat een grote bevolkingsgroep die niet eenvoudig in kaart te brengen is.