Burgemeester reageert op artikel ‘koptrappen’

Reactie gemeente op ‘niet thuisgeven burgemeester’ en het feit dat we als gemeente niks zouden doen aan de veiligheid:

Uithoorn – Burgemeester Pieter Heiliegers: “Ik sta altijd open voor een gesprek met inwoners en betreur het dan ook te vernemen dat er tevergeefs geprobeerd is om contact op te nemen door inwoners. En het feit dat brieven niet beantwoord zouden zijn. Ik denk dan ook dat er iets mis is gegaan, want alle brieven die wij rondom dit onderwerp in goede orde hebben ontvangen, zijn beantwoord. Ook worden alle mails met verzoeken tot een gesprek altijd beantwoord. Het juiste mailadres is bestuurssecretariaat@uithoorn.nl. Bellen kan natuurlijk ook via (0297) 513.111 en dan vragen naar het bestuurssecretariaat.”

De burgemeester heeft al eerder vol afschuw gereageerd op het verschrikkelijke incident met de buschauffeur. “Dit hufterige gedrag mogen we niet tolereren. Ik kan iedereen verzekeren dat er keihard gewerkt wordt om de veiligheid te verbeteren. Op de raadsvergadering (Commissie Leven) van afgelopen donderdag heb ik aangeven dat wij in mei van dit jaar een uitgebreid plan klaar hebben waarin een pakket aan maatregelen te lezen is. Zowel preventieve maatregelen als repressieve maatregelen. In dit plan is uiteraard aandacht voor het busstation. De gevoerde gesprekken die ik onlangs heb gevoerd met verschillende groepen inwoners uit de gemeente Uithoorn en de gesprekken die zijn gevoerd met omwonenden en ondernemers bij het busstation zijn onderdeel van de nieuwe aanpak. Tijdens deze gesprekken zijn heel veel ideeën naar voren gekomen. Hier wordt momenteel naar gekeken om te zien wat haalbaar en wenselijk is. Een van de maatregelen die actief onderzocht wordt is cameratoezicht bij het station.”

Heiliegers vervolgt:  “Zoals eerder gezegd presenteren wij in mei een plan, maar dat betekent niet dat de gemeente tot die tijd wacht met maatregelen. Wij hebben prioriteit in de politiecapaciteit aangevraagd en gekregen. Het zogenoemde ‘Flexteam’ vanuit Amsterdam gaat extra bijspringen in geval van noodzaak. Tevens wordt op zogenaamde ‘hotspots’ extra gesurveilleerd, onder meer bij het busstation. Ook het jongerenwerk neemt het busstation mee in het ambulante werk. De gemeente heeft bovendien op 13 februari een gesprek gehad met Connexxion over de veiligheid op het station en over de wederzijdse verantwoordelijkheden. Verder staan er intensieve gesprekken met de scholen en het jongerenwerk op de planning. De scholen en het jongerenwerk worden binnenkort uitgenodigd om de raad bij te praten wat zij doen om de jeugd in het gareel te houden.”

Foto: Het busstation na de oud en nieuwviering.