College: Camera’s bij busstation Uithoorn

Uithoorn  – Het college van burgemeester en wethouders in Uithoorn heeft besloten drie camera’s te plaatsen bij het busstation in Uithoorn. De camera’s worden geplaatst na afloop van de coronamaatregelen, wanneer het openbare leven weer op gang is.

Het besluit tot het plaatsen van de camera’s is onderdeel van het plan van de gemeente voor de aanpak van jeugdoverlast en veiligheid rond de jaarwisseling. Hoewel het plan nog niet gepresenteerd is aan de gemeenteraad, worden er al maatregelen uitgevoerd die onderdeel zijn van dit plan. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie, besloten tot het inzetten van cameratoezicht als een van deze maatregelen.

Het plan voor de aanpak van de veiligheid rond de jaarwisseling en jeugdoverlast zou in mei aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. Door de coronacrisis wordt de presentatie van het plan verschoven naar september. De gemeente, politie, jongerenwerk, brandweer en alle andere betrokken partijen worden nu volop ingezet voor de aanpak van de coronacrisis, waardoor de presentatie van het plan is uitgesteld. De onderdelen van het plan voor jeugdoverlast gaan echter onverminderd door, zoals het besluit tot cameratoezicht bij het busstation.

Kostbaar

Heiliegers: ,,Ik weet dat er inwoners zijn die niet begrijpen dat we niet eerder hebben besloten tot cameratoezicht bij het busstation. Maar het inzetten van camera’s is een zwaar en kostbaar middel. Op juridisch gebied zitten er ook veel haken en ogen aan. Als gemeente kun je nou eenmaal niet ‘even snel een camera ophangen’. Hoe graag je dat misschien ook wilt. De besluitvorming hierover moet zorgvuldig plaatsvinden.”

Flexteam en jongerenwerk

Naast cameratoezicht heeft de burgemeester ook al eerder andere maatregelen getroffen om de overlast tegen te gaan. Zo heeft hij prioriteit in de politiecapaciteit aangevraagd en gekregen. Het zogenoemde ‘Flexteam’ vanuit Amsterdam springt extra bij in geval van noodzaak. Tevens wordt op zogenaamde ‘hotspots’ extra gesurveilleerd, onder meer bij het busstation. Ook het jongerenwerk neemt het busstation mee in het ambulante werk. De gemeente is ook gestart met meer wijkgericht werken. Als opgave is gesteld om de veiligheid rondom het busstation integraal en proactief aan te pakken. Dat wilt de gemeente doen samen met haar veiligheidspartners, met de scholen, met de ondernemers en de bewoners.

Sinds de invoering van de coronamaatregelen is het openbare leven en ook de overlast rond het busstation veranderd. Het openbaar vervoer wordt minder gebruikt en ook de omliggende scholen zijn gesloten. Om verspilling van geld en capaciteit tegen te gaan worden de camera’s daarom niet opgehangen zolang de coronamaatregelen nog gelden. Naar alle waarschijnlijkheid worden ze in september opgehangen. Dat is het moment dat het daar naar verwachting weer drukker wordt met reizigers en scholieren.