Bordensanering Baambrugge

De Ronde Venen – Een overvloed aan verkeersborden veroorzaakt verwarring. Onlangs heeft een rapport van Veilig Verkeer Nederland, dat in de nationale media is verschenen, aangegeven dat ongeveer 15 tot 20% van de verkeersborden in Nederland als overbodig wordt beschouwd. Het is daarom van belang om de overbodige borden te verwijderen en daarmee de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook de gemeente De Ronde Venen gaat hiermee aan de slag. Ze starten met deze bordensanering in Baambrugge.

Inventarisatie verkeersruimte
De gemeente begint dit initiatief in Baambrugge, waarbij alle verkeersborden zorgvuldig zijn geïnventariseerd. Er is een beoordeling uitgevoerd om vast te stellen welke borden juridisch vereist zijn en welke als overbodig worden beschouwd. Op basis van verkeerskundig advies wordt de sanering in gang gezet. De gemeente is van plan om op 16 oktober te beginnen met de bordensanering in Baambrugge. De werkzaamheden nemen twee weken in beslag.

Schone openbare ruimte
Wethouder Mobiliteit Anja Vijselaar: “We streven naar een schonere openbare ruimte. We hebben daarom niet alleen de verkeersborden geïnventariseerd, maar ook de paaltjes en hekwerken. De verwijderde borden en palen laten we beoordelen op mogelijk hergebruik. Goede verkeersborden worden voorzien van een nieuw beeldvlak en hergebruikt. Afgekeurde borden worden gerecycled en krijgen zo een nieuw leven.”

Dorp voor dorp aanpak
De bordensanering begint in Baambrugge, maar het doel is om de gehele gemeente aan te pakken. Ze hanteren een gefaseerde benadering, wat betekent dat ze stap voor stap te werk gaan. Hierdoor zullen uiteindelijk alle dorpen binnen de gemeente de voordelen ervaren van een opgeruimde, veilige en duurzame openbare ruimte.