Beleidsmatige aanpak dierwelzijnsbeleid

Regio – “Recentelijk kopten de kranten breeduit over een ‘stiekeme’ toevoeging aan de Wet Dieren. Een nieuw artikel zou het houden van dieren onder niet-natuurlijke omstandigheden verbieden en streek veehouders zo recht tegen de haren in. Geen goed nieuws zou u zeggen, maar hoe denken hobbydierhouders over dit nieuwe artikel?

De Partij voor de Dieren ontving het verwijt in achterkamers te opereren. Tijdens de mondiale pandemie een amendement doordrukken, buiten het zicht van de maatschappij. Hoewel haar standpunten aangaande huisdieren zeker niet iedereen bevallen, wil ik toch aangeven dat een groot aantal dierenliefhebbers zich juist goed herkent in de politieke ambitie om dieren een optimale zorg te bieden. Dat is immers wat gespecialiseerde verenigingen al jaren stimuleren via kwartaalmagazines, lezingen en internetfora met gewogen informatie.

Wat ons in de publieke berichtgeving wel stoorde is dat nergens werd vermeld hoe gespecialiseerde verenigingen al ruim 30 jaar proberen om welzijnseisen voor gezelschapsdieren in de wet vast te leggen. In Duitsland bestaat dat al, maar in Nederland werden houderijvoorschriften controversieel verklaard omdat deze niet voldeden aan de ideologische kaders van heersende partijen. Met name de Positieflijst wordt dan ook al tijden gestremd door een onwil tot het eerbiedigen van de wetenschappelijke kaders waarbinnen deze tot stand moet komen. Het Andibel Arrest leverde reeds een hamerstuk waar zelfs het Europees Hof van is teruggeschrokken.

Tegelijk brengt dit spanningsveld tussen een breed gedragen dierwelzijnsbeleid en wetenschappelijke onderbouwing ons een uitgelezen kans om maatschappelijk actieve partijen met elkaar te verbinden. Hoewel de Dierenbescherming immers fantastisch werk verricht, heeft zij zeker niet het alleenrecht op zaken rondom dierwelzijn. Het vraagt om de beleidsmatige durf dit te doorzien en actiever gebruik te maken van het gehele speelveld aan experts. Met deze werkwijze ligt een effectieve dierwelzijnsverhoging binnen handbereik.”

Sander Bauer, Secretaris Dendrobatidae Nederland, sbauer@gifkikkerportaal.nl