Promotie-avond voor behoud Wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer – Hornmeer biedt zijn inwoners bescherming en een gezond en leefbaar klimaat. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend, daar moet wel iets voor gedaan worden en daar zijn wijkbewoners bij nodig. Enkele bewoners hebben nu het initiatief genomen om een promotie-avond te organiseren op maandag 27 mei in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. De bijeenkomst vormt de start van de zoektocht naar een nieuw bestuur voor het Wijkoverleg Hornmeer en is van 20.00 tot 21.30 uur.

Het wijkoverleg dreigt opgeheven te worden omdat er geen belangstelling is om in een nieuw bestuur plaats te nemen. De initiatiefnemers vinden het van groot belang dat Hornmeer een vertegenwoordigend wijkoverleg heeft dat actief de belangen behartigt van de wijk. Hierover wil de groep deze avond overleg hebben met (hopelijk veel) bewoners van Hornmeer. Enkele gastsprekers zullen hun visie komen delen.

Wie Hornmeer een warm hart toedraagt, wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te komen wonen.

Foto: De vijver bij de Apollostraat. Foto: aangeleverd