Bingo in Dijkhuis levert meer dan 1000 euro op

Oude Meer – Buurtvereniging Het Dijkhuis in Oude Meer organiseerde afgelopen zondag 22 oktober een bijzondere bingomiddag. De bingo is altijd populair onder de inwoners, en ook deze middag kwamen meer dan 40 buurtbewoners langs om mee te doen. 

Na twee rondes waarvan de opbrengst voor Het Dijkhuis zelf bestemd was, volgde de derde ronde waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan Saskia, een singer-songwriter uit Aalsmeer die al 13 jaar lijdt aan de ziekte ME (Myalgische Encefalomyelitis). Deze slopende ziekte houdt haar grotendeels aan bed of bank gekluisterd. Saskia zoekt sponsoren voor een behandeling in Australië en het Dijkhuis wilde hier graag haar steentje aan bijdragen. Lindsey van Dijk heeft het bestuur hiervoor benadert en kwam deze middag de loten voor haar vriendin verkopen. En met succes. Dankzij gulle giften heeft de bingo in Het Dijkhuis meer dan 1.000 euro opgebracht!