Bijeenkomst voor VvE’s over zonne-energie

Aalsmeer – Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) willen aan de slag met het verduurzamen van het pand, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Het Servicepunt Energieadvies van de gemeente Aalsmeer kan de VvE’s hierin ondersteunen. Daarom houdt het Servicepunt een netwerk- en informatiebijeenkomst voor VvE’s over zonne-energie. Op donderdag 28 maart vindt deze netwerk- en informatiebijeenkomst plaats voor VvE’s uit Aalsmeer en Kudelstaart. Liander vertelt over de kansen en knelpunten bij het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Daarna delen enkele VvE’s uit Aalsmeer hun ervaringen met het plaatsen van zonnepanelen in 2023. Verder geeft het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer uitleg over hoe zij de VvE’s ondersteunen met advies en procesbegeleiding. Tot slot is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere VvE’s. De hoofddoelgroep zijn de bestuursleden van de VvE’s, maar bij voldoende ruimte zijn (actieve) eigenaren van de woningen ook welkom. Deelname is gratis. De bijeenkomst op donderdag 28 maart is van 19.30 tot 21.30 uur in het raadhuis van Aalsmeer. Aanmelden is noodzakelijk en kan via: servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl, met als onderwerp ‘Aanmelding VvE-bijeenkomst 28 maart’. Vermeld in uw e-mail de naam en het adres van de VvE, uw naam en contactgegevens, of u bestuurslid bent en met hoeveel personen u komt. 

Excursie voor VvE’s 

In april organiseert het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer, bij voldoende belangstelling, een excursie voor VvE’s naar de Woonwijzerwinkel en Informatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) in Rotterdam. De excursie is bedoeld voor VvE’s in Aalsmeer en Kudelstaart die (verder) willen verduurzamen, bijvoorbeeld met gasloos verwarmen. Op de genoemde locatie is een rondleiding met uitleg over recente ontwikkelingen op het gebied van energie besparen, isoleren, energie opwekken en duurzaam verwarmen. Daarna is er nog tijd om individueel rond te kijken. De excursie is op donderdagmiddag 18 of vrijdagmiddag 19 april, vertrek uit Aalsmeer om circa 12.30 uur, terugkomst rond 18.00 uur. Bij deelname van minimaal zes VvE’s (circa vijftien personen) gaat de excursie door. Er is plek voor maximaal 25 personen op de rondleiding. Deelname is gratis, vervoer op eigen gelegenheid (carpoolen wordt gestimuleerd).Belangstelling? Mail zo spoedig mogelijk naar servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl met vermelding naam VvE, adres en bouwjaar, welke personen en gegevens van de contactpersoon, onderwerpen die de interesse hebben van de VvE. Daarnaast graag aangeven of u kunt op 18 april, 19 april of beide data. De excursie gaat plaatsvinden op de datum waarop de meeste mensen kunnen. 

Energieadvies

Het Servicepunt Energieadvies ondersteunt VvE’s, bewonersinitiatieven, maatschappelijke organisaties en kleine particuliere verhuurders met advies over het verduurzamen van gebouwen. Meer informatie is te vinden op: www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies.