InVinkeveen peilt wensen OV

Vinkeveen – In aanloop naar de nieuwe concessie van het openbaar vervoer die in 2023 van start gaat, wil bewonersplatform InVinkeveen de meningen over dit belangrijke onderwerp in kaart brengen. Via de website www.invinkeveen.nl kunnen inwoners van Vinkeveen hun mening geven aan de hand van een aantal stellingen. Daarnaast is het mogelijk om een inhoudelijke reactie te geven. “Wij zijn verheugd om te zien dat het college en de gemeenteraad al in een vroeg stadium van start zijn gegaan met het inventariseren van de wensen ten aanzien van het openbaar vervoer” geeft platformlid Johan Spin aan. “Dit biedt ons als inwoners de ruimte om tijdig onze input te geven.”

Symposium
De uitkomsten van de inventarisatie worden ingebracht tijdens het door dorpscomité WilnisKlopt georganiseerde symposium ‘Toekomst Openbaar Vervoer DRV’.  Het symposium vindt plaats op 8 april a.s. om 20.00 uur in Dorpcentrum De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. Gemeente, bewoners en reizigers zijn van harte welkom hier hun mening te geven over zaken als snelheid, faciliteiten, veiligheid en duurzaamheid.

Bewonersplatform
InVinkeveen is een bewonersplatform dat als doel heeft de kloof tussen de gemeente en de bewoners te verkleinen door de communicatie te verbeteren en transparanter te maken. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de leden van het platform zijn alle mogelijke actuele ontwikkelingen onderwerp van gesprek. Via de website www.invinkeveen.nl worden de inwoners van Vinkeveen uitgenodigd om de dialoog aan te gaan.