Bewoners rond Schiphol stappen naar de rechter

Aalsmeer – Langdurige blootstelling aan lawaai en vervuiling door vliegverkeer leiden tot ernstige gezondheidsklachten. En ook het woongenot wordt zwaar aangetast. Deze feiten zijn niet nieuw. De overheid is ervan op de hoogte en heeft de taak de bewoners tegen deze negatieve effecten van het vliegverkeer te beschermen. Echter als het om de luchtvaart gaat, dan geeft de overheid niet thuis. Bewoners rond luchthavens voelen zich behandeld als tweederangsburgers en dat zijn ze zat. Ze stappen daarom naar de rechter. 

Bescherming tegen Vliegtuighinder

De in de luchtvaartnota 2020-2050 van minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerde groei tot 800.000 vluchten, doet de bewoners rond Schiphol het ergste vrezen. Reden voor de bewoners om de minister te laten weten dat zij de eenzijdige focus van de overheid op de luchtvaart niet langer accepteren. Drie bewonersverenigingen uit Aalsmeer (Vlieghinder Westeindergebied, Leefgenot Westeinder-gebied en Behoud Woongenot Aalsmeerbaan) hebben zich per 1 april 2020 verenigd in de Stichting ‘Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder’ (RBV).

Vliegtuighinder is grensoverschrijdend

Het doel van de stichting is om in samenwerking met andere bewoners en hun bewonersverenigingen uit de wijde omtrek rond Schiphol de minister via de rechter te dwingen tot adequate bescherming tegen vliegtuighinder. 

Rechten van de Mens

Het recht op ongestoord wonen, een fundamenteel recht, is de basis waarop RBV de civiele procedure voert. De inzet is het afdwingen van wettelijke en handhaafbare maatregelen om de gezondheid en het woongenot van elke bewoner te beschermen tegen de negatieve effecten van het vliegverkeer. In de civiele procedure wordt RBV terzijde gestaan door het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat opkomt voor de belangen van individuen en bedrijven, met een bijzondere aandacht voor de rechten van de mens. Meer weten? Kijk op www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl