Bereikbaarheid Aalsmeer in raadsvergadering

Aalsmeer – Op donderdag 13 juli begint om 20.00 uur de laatste vergadering van de gemeenteraad van Aalsmeer voor het zomerreces. De vergadering wordt geopend met de installatie van de vorige week gekozen kinderburgemeester Vera Keessen. Uit de 19 kandidaten die graag kinderburgemeester van Aalsmeer wilden worden is Vera Keessen van de Jozefschool gekozen. Vera is 11 jaar en zit komend schooljaar in groep 8. Zij is de negende kinderburgemeester van Aalsmeer. Eén van haar belangrijke punten wordt het bespreekbaar maken van armoede. Vera krijgt tijdens de raadsvergadering de burgemeestersketen omgehangen door Stan van Kessel, die afscheid neemt als kinderburgemeester. Vera wordt hiermee officieel benoemd.

Bestemmingsplannen

Na de feestelijke benoeming wordt aangevangen met het behandeling van de agenda van de vergadering. Aan de orde komen verder onder meer de bestemmingsplannen Oosteindedriehoek en Green Park Aalsmeer en ter vaststelling de plannen voor Royal FloraHolland. Tevens wordt gesproken over het verkorten van de gemeentelijke schuldenregeling, de procesnotitie Omgevingsvisie en de jaarrekeningen en begrotingen van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

Onderzoeksrecht

Op de agenda staat de verordening op het onderzoeksrecht van de raad. Hiermee krijgt de gemeenteraad van Aalsmeer een toereikend instrumentarium om zelf onderzoek te doen naar het door het college gevoerde bestuur. Ook komt de verordening rekenkamer aan de orde.

Beleidskader Mobiliteit

De Vervoerregio heeft aan alle deelnemende gemeente het beleidskader Mobiliteit voorgelegd. De gemeente Aalsmeer heeft een zienswijze ingediend, waarbij aandacht is gevraagd voor een betere ontsluiting van Aalsmeer. Het gaat daarbij om een rechtstreekse OV-verbinding naar Schiphol, een fijnmaziger net van diverse OV-verbindingen en bereikbaarheid voor auto en fiets. 

Halvering busfrequenties

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn hebben gezamenlijk in een brief aan de Vervoerregio Amsterdam laten weten een tweetal afschaffingen onacceptabel te vinden. Dit betreft de halvering van de frequentie van de R-net buslijn 340 (Uithoorn, Aalsmeer, Hoofddorp en Haarlem) van acht naar slechts vier keer per uur en het terugschroeven van de R-net buslijn 358 (tussen Kudelstaart en Aalsmeer) naar twee keer per uur. Ook is een verzoek ingediend om lijn 342 (rechtstreeks naar Schiphol) weer terug te laten komen. Door de frequentie van buslijn 340 te halveren gaat deze van twaalf keer per uur via acht naar nu slechts vier keer per uur rijden. Heeft Aalsmeer daarvoor een brede, vrijliggende busbaan aangelegd?

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de raadsvergadering vanavond bij te komen wonen op de publieke tribune in het raadhuis. De vergadering is ook live en later terug te zien via www.aalsmeer.nl. Op de website staan alle relevante stukken die behandeld gaan worden tijdens de vergadering.