Bent u voor behoud Legmeerbos? Laat u horen!

Uithoorn – Buurtbeheer Uithoorn zet zich enorm in voor het behoud van het Legmeerbos. Ze doen ook nu weer een oproep: “ In de prachtige wijk Legmeer-West is het fijn wonen, zeker nu door Corona de overlast van de vliegtuigen tijdelijk minder is geworden. Er is een prachtig burgerinitiatief van Buurtbeheer Legmeer, om de leefkwaliteit van onze wijk te vergroten door de geplande aanleg van het Legmeerbos. Dit wordt gesteund door Stichting Leefomgeving Schiphol met een subsidie van € 325.000. Er wordt groene recreatieruimte gerealiseerd die we hard nodig hebben als Schiphol weer op volle toeren draait. Het Legmeerbos is bedoeld als compensatie en als fijne plek om in het groen te recreëren. Het initiatief is extra belangrijk omdat er de komende tijd ook al groen verdwijnt door de komst van de Uithoornlijn en het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. De komst van de lijn en het bedrijventerrein heeft voordelen, maar brengt óók extra overlast. Het hele plan voor het Legmeerbos is in te zien op Facebook: https://www.facebook.com/buurtbeheer.legmeer.legmeerbos”

Bedreiging

“Het plan was om eind dit jaar te starten met de realisatie. Helaas is de verantwoordelijk wethouder inmiddels van plan om honk- en softbalclub Thamen te verplaatsen naar de plek van het toekomstige Legmeerbos. Op de oude locatie van de club worden dan huizen gebouwd. Hiermee wordt niet alleen het Legmeerbos onmogelijk gemaakt (er wordt dan niet aan de voorwaarden voor de subsidie voldaan), maar de kwaliteit van de leefomgeving in onze buurt gaat daarmee verder achteruit. Het zorgt voor meer autoverkeer, meer geluid- en lichtoverlast en er verdwijnt nog meer groen waar je nu nog kan wandelen, achter een torenhoog hek. Dit is allemaal boven op de overlast van Schiphol, de tramlijn en het bedrijventerrein.”

Wat kun jij doen?

“Op donderdag 17 december neemt de Gemeenteraad van Uithoorn een besluit om de verhuizing van Thamen verder te onderzoeken. Als de gemeenteraad hier akkoord mee gaat, betekent het dat het Legmeerbos daar niet kan komen en de subsidie vervalt. Ben je voor meer groen in de buurt? Laat dit de gemeenteraad dan nu weten en vul de petitie in! https://petities.nl/petitions/start-aanleg-legmeerbos”, aldus buurtbeheer Legmeer